Course Contents

Course Code and Title: SOS 220-Sociology of Family

Type of Course: Elective
Year and semester: One Semester
Course Credits: 3 0 3
ECTS Credits: 6
Name of Lecturer: Dr. Gülay Arıkan
Pre-requisite(s): None
Language of Instruction: Turkish
Course Contents: Formation of family and its types, changes in family structure by industralization, intra-family relationships, societal gender, the value of children in different cultures.
Objective of the Course: At the end of the semester the students will be able to

  • Account for the formation of family and its types
  • Assess the theoretical approaches to family research in a comparative way;
  • Comment on the familial structures in Turkish and western societies in a comparative way;
  • Acount for the changes in family as a result of industrialization.

Teaching Method: Lectures with intense student participation, research by students, assignments
Assessment Method: Two mid-term examinations (each 25%) and one final (50 %).
Recommended Reading:
İmamoğlu, Olcay. (1993) “Değişen Dünyada Değişen Aile İçi Roller”, Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı:1, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.
Sayın, Önal. (1990) Aile Sosyolojisi: Ailenin Toplumdaki Yeri, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları. 
Kandiyoti, Deniz. (1984) “Aile Yapısında Değişme ve Süreklilik: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, Türkiye’de Ailenin Değişimi Toplumbilimsel İncelemeler, Ankara: Türk Sosyal Bilimler Derneği
Timur, S. (1972) Türkiye’de Aile Yapısı, Ankara: H.Ü. Yayınları.
Allan, Graham. (1999) The Sociology of The Family: A Reader, Oxford: Blackwell.
Collins, Randal. (1991) Sociology of Marriage and Family: Gender, Love and Property, Chicago: Nelson Hall.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Dr. Sevgi Coban
scoban@hacettepe.edu.tr