Academic Staff

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Tülin İÇLİ

ÖĞRENİM GEÇMİŞİ

Lisans

1962-1968 Muğla Turgutreis Lisesi
(Lise Birincisi Olarak)
1968-1973

Lisans, Hacettepe Üniversitesi
Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Bölümü (Bölüm İkincisi Olarak)

 

Lisansüstü

1973-1974  Louisville/USA Dil Okulu
1976

Yüksek Lisans
University of  Louisville, Louisville
Kentucky, A.B.D.
“Crude and Standardized Suicide Rates in USA”

1983   

Doktora, Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
“Türkiye’de İntiharların Bölgesel Dağılımı”

 

ÇALIŞMA YAŞAMI

Nisan 1980-Nisan 1983  Araştırma Görevlisi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Nisan 1983-Kasım 1987

Yardımcı Doçent,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Kasım 1987-Şubat 1992

Doçent,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Şubat 1993---    Profesör,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Eylül 1994-Kasım 2000 Uygulamalı Sosyoloji
Anabilim Dalı Başkanı
Aralık 1997-Aralık 2000 Sosyoloji Bölüm Başkanlığı
Hacettepe Üniversitesi,
08 Kasım 2001--8 Kasım 2007-- Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri
Fakültesi Dekanı
08 Kasım 2007----- Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Medeni Hali                 : Evli, 2 çocuk sahibi

Yabancı Dil                  : İngilizce, Fransızca

Adres                          : Hacettepe Üniversitesi,Sosyoloji Bölümü/Beytepe-Ankara

Tel                               :2978425

ÜYESİ OLUNAN DERNEKLER/KOMİTELER

 • Unesco Akdeniz Ülkeleri Kadın Forumu, Türkiye Daimi Delegesi (Unesco,   Mediterranean Women’s Forum Turkish Permanent Delegate) (1995 ---       )
 • Uluslararası Kriminoloji Derneği
 • UNESCO, Türkiye Milli Komisyonu Kadın ve Gençlik Komitesi (15 Mart 1991 ---       )
 • UNESCO Most Komitesi (Temmuz 2000 ---       )
 • Kadınlar Birliği ve Dayanışma Derneği
 • Sosyoloji Derneği

ÖDÜLLER

-Louisville Üniversitesi,
Üstün Başarı Bursu,
Louisville, ABD, 1974-75 Öğrenim Yılı

-Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,
Sosyoloji Dalında Bağlı Kuruluş Ödülü,
Ankara 1992.

-Hacettepe Üniversitesi,
Bilim Teşvik Ödülü,
Ankara 1992.

-Yüksek Öğrenim Kurulu
Üstün Akademik Performans Ödülü,
Ankara 1997.

KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Sosyal Bilimlerde İstatistik. Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi Matbaası, Ankara, 1987.
 2. Türkiye’de Suçlular. Bizim Büro, Ankara, 1992
 3. Kriminoloji. Bizim Büro, Ankara, 1994-1998 -1999-2001-2003.
 4. Ailede Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Suçluluğu. T.C.Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Bizim Büro,  Ankara, 1995
 5. Türkiye’de Cezaevlerindeki Rehabilitasyon Faaliyetleriyle İlgili Sosyolojik bir Analiz, T.C. Adalet Bakanlığı Yarıaçık Cezaevi Matbaası, Ankara, 1999
 6. Türkiye’de Kadın Suçluluğunun Bazı Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Belirleyicileri. T.C Adalet Bakanlığı. Yarıaçık Cezaevi Matbaası, Ankara, 2000
 7. Sosyolojiye Giriş, İhsan Sezal(Ed.),” Toplumdan Kopuş: Suç ve Şiddet”. Martı Kitap ve Yayınevi, Ankara, 2002
 8. Uluslararası Polislik ve İç Güvenlik. Tülin G.İçli ve Fatih Karaosmanoğlu (Ed.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003
 9. Kriminoloji. Martı Kitap ve Yayınevi, Ankara, 2004
 10. Kriminoloji. (Genişletilmiş 7.Baskı)Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007
 11. Türk Emniyet Teşkilarında Kadın Polisler :Sorunlar ve Beklentiler,.Emniyet Genel Müdürlüğü,Polis Akademisi Yayınları,Basımda.
 12. Çocuk Sokak ve Suç.Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yay.,Ankara 2009
 13. Criminal Justice Text Book. “Honor Crimes in Turkey”.Taylor and Francis,Basımda

PROJELER

 1. “Türkiye’de Hükümlü Profili” 2005 yılında Tübitak’a sunulmuş ve destek kararı alınmıştır.Çalışmanın saha kısmı tamamlanmış olup sonuç raporu Tübitak’a teslim edilmiş ve sonuç raporu onaylanmıştır.Çalışma yayına hazırlanmaktadır
 2. “Türkiye’de Sokakta Yaşayan, Suç İşleyen ve Suça Maruz Kalan Çocuklar” Ankara ve İstanbul örneği Bu proje Tübitak tarafından 2005 yılında onaylanmış ve desteklenmiş olup,sonuç raporu  Mart 2007 tarihinde Tubitak’a  teslim edilmiş ve onaylanmıştır..Çalışma Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü  tarafından “Çocuk Sokak ve Suç” başlığıyla yayınlanmıştır.
 3. Türk Emniyet Teşkilatında Kadın Polisler başlıklı araştırma projesi Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından desteklenmiş ve “Türk Emniyet Teşkilatında Kadın Polisler: Sorunlar ve Beklentiler başlığıyla 2009 yılında yayınlanmıştır.

MAKALELER

 1. İçli Tülin, “Türkiye’de İntiharların Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı”, H.Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1983, (Özel Sayı), 193-209
 2. İçli Tülin, “Uyuşturucu Madde Bağımlıları ile Sosyolojik Bir Çalışma”, H.Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 1984, 77-87
 3. İçli Tülin, ”Uyuşturucu Madde Suçlarında Bazı Sosyal Faktörler”, H.Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 1985, 115-127
 4. İçli Tülin, “Adam Öldürme Olayında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Faktörlerin Önemi” H.Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 1987, 21-47
 5. İçli Tülin, “Tarihi Perspektif İçinde Sosyal Düzen- Sosyal Organizasyon ve İş Bölümü Kavramları”, H.Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt5,  Sayı 1, 1987, 58-69
 6. İçli Tülin, “18. ve 19. Yüzyıllarda Geleneksel Türk Maddi Kültürünün İngiliz Sosyal Hayatına Etkisi”, Çeviri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dergisi, 1987
 7. İçli Tülin, A.Ögün, “Sosyal Değişme Sürecinde Kadın Suçluluğu”, H.Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 1988, 17-32
 8. İçli Tülin, “Pluralism in Modern State:Evaluation and Prospects”, The Royal Acedemy for Islamıc Civilization, Jordan, 1989,
 9. İçli Tülin, ”Turkish Family Structure “, L’Avenir De La Famille Au Moyan Orient Et En Afrique Du Nord. Chaire du Ceres, Serie Psychologie, no7,Tunis Decembre,1990, Unesco, Paris, 45-61
 10. . Lester David and İçli Tülin, “Beliefs About Suicide in American and Turkish Students”, The Journal of Social Psychology, Vol.130, No 6, Dec.1990, 825-829
 11. İçli Tülin, “Atatürk Düşüncesinde Sosyal Yapı Unsurları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 7, Sayı 20, 1991, 303-330
 12. Lester David, I.J.Castromayor and İçli Tülin, “Locus of Control, Depression and Suicidial Ideation Among American, Philippine and Turkish Students”, The Journal of Social Psychology, Vol 131, No3, 1991, 447-451
 13. İçli Tülin, “Toplumsal Sapmaların Bir Göstergesi Olarak Bireysel Sapmalar”, H.Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1-2, 1991, 13-19
 14. İçli Tülin, Z.Zaim, “Çocuk ve Yetişkin Suçluluğunda Aile Yapısının Önemi”, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 14, 1991, 46-60
 15. İçli Tülin, “ Atatürk ve Aile”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 22, 1991, 97-105
 16. İçli Tülin, N.Özcan, “Türkiye’de Ekoloji Suç İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma”, H.Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1-2, 1992, 27-53
 17. İçli Fikri, T.İçli, N.Günel and R.Arıkan, “Cigarette Smoking Among Young Physicians and Their Approach to the Smoking Problem of Their Patients”, Journal of Cancer Education, Vol.7, No3, 1992, 237-240
 18. İçli Tülin, E.Burcu, “İnformal Sosyal Kontrolün Sağlanmasında Ailenin Gelir ve Eğitim Düzeyinin Önemi:Ankara’da Uygulamalı Bir Çalışma”  H.Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi  ,Cilt 10, Sayı 1, 1993, 43-57
 19. İçli Tülin, “Türkiye ve Diğer Ülkelerde Suç Sosyolojisindeki Değişmeler” Sosyolojide Son Gelişmeler ve Türkiye’deki Etkileri, Unesco, Türkiye Milli Komisyonu, Ankara 1993, 146-173
 20. İçli Tülin, “Blood Feud in Turkey” , British Journal of Criminology, Vol. 34, no 1, Winter 1994, 69-74
 21. İçli Tülin, “Aile İçi Şiddet: Ankara , İstanbul ve İzmir Örneği” , H.Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt11, Sayı 1-2, 1994, 7-20
 22. Lester David, T.İçli and I.J.Castromayor, “Who Has Accurate Knowledge About Suicide? A Study of / Americans, Turks and Filipinos Psychological Reports, Volume 75, No. 3//pt 1, 1994, 1306
 23. İçli Tülin, “Üniversite Öğrencilerine Göre Polis ve Halkla İlişkileri”, Polis, 1995:57-64
 24.  İçli Tülin, “Türkiye’de Kadın Suçluluğunun Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi”, Polis, Cilt 1, 1995, 39-51
 25. İçli Tülin,  “Türkiye’nin Sosyo Kültürel Yapısında Aile, Evlilik ve Kadın Suçluluğu: Fail-Mağdur İlişkisi”, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uluslararası 4.Türk Kültürü Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları Ankara 2000, Cilt:2, 249-270
 26. İçli Tülin, “Türkiye’de Kadın  Suçluluğunun Aile İçi İlişkiler ve Aile Yapısı Açısından İncelenmesi”, 20. Yüzyıl Sonunda Kadınlar ve Gelecek Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları Araştırma ve İnceleme Merkezi, 1998,  140-165
 27. İçli Tülin, “Cumhuriyet Döneminde Kadının Sosyal Konumu” H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi Cumhuriyetin 75.Yılı Özel Sayısı , Ankara, 1998, 93-103
 28. İçli Tülin, “Poliste Güç Kullanma Yetkisi” Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1, Nisan 1998, 69-73
 29. İçli Tülin, “Turkish Women in Economic Development”  Women Science  and Bio-Technology, Unesco Mediterranean Women’s Forum III. International CongressProceedings  1999, 115-126,
 30. İçli Tülin, A.Ögün, “Kadın Suçluluğunu Etkileyen Bazı Sosyolojik Faktörler”, Kadın 2000 Kadın Araştırmaları Dergisi, D.A.Ü. Kadın Araştırmaları Merkezi Cilt:1, Sayı:1, Haziran 2000, 11-37
 31. İçli Tülin, “Türkiye’nin Sosyo-Kültürel Yapısında Aile, Evlilik ve Kadın Suçluluğu: Fail-Mağdur İlişkisi”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi 4. Uluslararası Türk Kültürü Kongre Kitabı, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Cilt I, Ankara 2000, 249-270
 32. İçli Tülin, “Türkiye’de Cezaevlerindeki Kadın Suçlulara Yönelik Rehabilitasyon Faaliyetleri ile ilgili Sosyolojik Bir Analiz”, Türk Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. Nihat Nirun Armağanı, A.Ü.Basımevi, Ankara 2001, 47-66
 33. İçli Tülin, “Yalnız Yaşamak” Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Geriatri  Kitabı, 2002, 260-265
 34. İçli Tülin, “Polis ve Etik Kurallar Gereksinimi” Polis Meslek Etiği, Polis Akademisi Başkanlığı Yayınları, 2002, 65-76
 35. İçli Tülin, “Terörün Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri, Dünyada ve Türkiye’de Terör” Türkiye Merkez Bankası Yayınları, Ankara, 2002,  171-183
 36. İçli Tülin, “ Toplumdan Kopuş: Suç ve Şiddet”, Sosyolojiye Giriş, İhsan SEZAL (Ed.) Martı Kitap ve Yayınevi, Ankara, 2002, 627-709
 37. İçli Tülin, “Türkiye’de Yakalama ve Gözaltına Alma”, Sanık Haklarının Suç Araştırmasına Etkisi, Polis Akademisi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2002, 154-158
 38.  “Uluslararası Platformdan Türkiye’ye Aileiçi Şiddet” Tülin G.İçli ve Fatih Karaosmanoğlu (Ed.) Uluslararası Polislik ve İç Güvenlik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003, 317-358
 39. İçli Tülin, “Terörizmin Sosyal Yapıya Etkileri”, Polis Aktüel Dergisi, Sayı:1, Mayıs 2003, 12-19
 40. İçli Tülin, “Cumhuriyet Döneminde Kadının Sosyal Konumu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XIX, Temmuz 2003, Sayı:56
 41. İçli Tülin, “Toplum Destekli Polislik Amaçları ve Etkinliği”, Polis Dergisi, Sayı: 42, Ekim-Kasım-Aralık 2004, 124-127
 42. İçli Tülin, A.Gelgeç, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında İzlenen Kadın Politikaları Işığında Mesleklerinde İlk Kadınlar Üzerine Bir İnceleme”, V. Uluslararası Atatürk Kongresi, Ağustos 2005, Cilt : 1, 83-96
 43. İçli Tülin,  “Yaşlı İntiharlarının Dağılımı ve Nedenleri:  Türkiye Örneği” , 1.Türkiye Uluslararası Gerontoloji Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Antalya, Temmuz 2005
 44. İçli Tülin, “Küresel Güvenliğin Sağlanması Bağlamında Türkiye’de Adli Suçların Kontrolü Politikaları:Mevcut bazı Uygulamaların Önemi ve Öneriler” , Prof.Dr.Nihat Nirun’a Armağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, Mayıs 2006, 90-96
 45. İçli Tülin, “An Address Book for Good Neighboring. Woman-Related NGO’s of Turkey who Collaborate with Woman-Related  NGO’s of other Mediterranean Countries, 10 years after Beijing and Barcelona: Euro-Mediterranean Policies… The rights and positions of women: Reality or Utopia.2007, 162-163
 46.   İçli,. Tülin Günşen ,H.Arıkan.  Street Children, Children Who Commit Crime And Child Victimization: The Samples Of Ankara And Istanbul,Solutions And Suggestions.EGM Second  International İstanbul Conference, Democracy and Global Security Congress.June 2007.Istanbul ,(Basımda)2009
 47. Günsen Içli et al.  Profiling Property Criminals in Turkey
  Int J Offender Therapy and Comp Criminology.2009; 0: 0306624X09337390v1
 48. “Türkiye’nin Organize Suçlarla Mücadelesi: İnsan Ticareti Örneği”Prof.Dr.Orhan Türkdoğan Anı Kitabı. Basımda. Ankara 2009
 49.  “Çocukların Suç İşlemesinde Arkadaş Grubunun Etkisi”. Çocuk Suçluluğuna Çok Bilimli Yaklaşım Sempozyumu, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara,8-9 Nisan 2009.Basımda
 50. “Hükümlülerin Topluma Kazandırılmasının Önemi Ve Konu İle İlgili Öneriler” Hüseyin Yalçın Anı Kitabı, Basımda 2009.

TEBLİĞLER

 1. “Türkiye’de Gençlik İntiharlarının Sosyolojik Özellikleri”, Gençlik ve İntihar Olayları Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 30-31 Mayıs 1985
 2. “Kırsal Kesimde Suçluluk” Türkiye’de Köy Sorunları Sempozyumu, Konya, 25-26 Ocak 1988
 3. “Cumhuriyet Döneminde Türk Kadınının Eğitimi” Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı Atatürk’ü Anma Toplantısı, 10 Kasım 1988
 4. “Atatürk ve Türk Kadınının Eğitimi” Yıldız Üniversitesi ve Liones Kulübü Atatürk’ü Anma Toplantısı, İzmit, Kasım 1988
 5. “Sosyal Problemlerin Bir Göstergesi Olarak Bireysel Sapmalar” ,XXV Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Mersin , 15-21 Ekim 1989
 6. “Atatürk ve Türk Kadını”, Atatürk Araştırma Merkezi Konferansları, Ankara, Aralık 1989
 7. “Türkiye’de ve Diğer Ülkelerde Kadın Suçluluğu” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye’de ve Dünyada Kadın Paneli, Türk-İngiliz Kültür Derneği, Ankara, 9 Mart 1992
 8. “Women Criminals in Turkey” The State of Women in the Mediterranean World: A Contemporary Evaluation, Hacettepe University and the Community of Mediterranean Universities, School of Women’s Studies, Beytepe, 5-11 October 1992
 9. “Türkiye’de ve Diğer Ülkelerde Suç Sosyolojisindeki Gelişmeler” Sosyolojideki Son Gelişmeler ve Türkiye’deki Etkileri Ulusal Sempozyumu, Unesco Türkiye Milli Komisyonu Toplumbilimleri İhtisas Komitesi, Bolu- Abant, 27 Kasım 1992
 10. . “Suçlularda Aile Yapısı”, Ankara Üniversitesi Krize Müdahale Merkezi, Ankara, 5 Aralık 1993
 11. . “Atatürk’s Reforms and Social Change”, Atatürk Paneli, Lefke Üniversitesi, Aralık 1993
 12. . “Günümüzde Kadının Sosyal Konumu”, Atatürk Kültür Dil veTarih Yüksek Kurumu İlk Kadın Mitinginin 75.Yılı Sempozyumu, Kastamonu, 10-12 Aralık 1994  
 13. . “Aile içi Şiddet ve Kadın Suçluluğu”, Unesco ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi :2000’li Yıllarda Sosyolojideki Gelişmeler, Bolu-Abant, 14-16 Aralık 1994
 14. “Türkiye’de Kadının Konumu”, Uluslararası Platformda ve Türkiye Gündeminde Kadın Paneli, Ankara, 1994
 15. “Günümüzde Kadının Sosyo-Ekonomik Statüsü”, Cumhuriyet Döneminde Kadın Paneli, İnönü Üniversitesi, Ekim 1995
 16. “Cumhuriyet Döneminde Kadının Sosyal Konumu”, Atatürk Üniversitesi Kültürel Faaliyetler Yürütme Kurulu Başkanlığı: Erzurum’un Kurtuluşunun 77. Yılı Sempozyumu, Erzurum, 10-15 Mart 1995
 17. “Üniversite Öğrencilerine Göre Polis ve Halkla İlişkileri” Polis Halk İşbirliği Sempozyumu, Ankara, 27-29 Mart 1995
 18. İçli Tülin, A.Ögün, N.Özcan, “Violent Behavior Against Women and Female Criminals”, European Sociological Association Changing Family / Household Structures and Relationship Congress, Budapest, August 1995
 19. “Ailede Kadına Karşı Şiddet”, Adalet ve Devlet Bakanlığı, Aile Yapımız ve Hukukumuzda Kadın Sempozyumu, Ankara Hakimevi, Şubat 1997
 20. “The Status of Women in Turkey” Permanent Commision Mediterranean Women’s Forum Conference, Marseille, France, February 19-20-21  1997
 21. “Aile, Evlilik ve Sosyo-Kültürel Çevrenin Kadın Suçluluğu İle İlişkisi ve Cezaevlerinde Sürdürülen Rehabilitasyon Faaliyetleriyle İlgili Sosyolojik Bir Çalışma”, Kadının Kalkınmaya Katılımını Güçlendirme Ulusal Programı Projesi, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve United Nations Development Plan, Ankara, Mayıs 1997
 22. “Günümüzde Ailenin Yeri ve Önemi”, Yükselen Değer Aile Paneli, Aksaray, Mayıs 1997
 23. “Family Marriage and Female Criminality: Offender-Victim Relationship in Homicide and Aggrevated Assault”, European Sociological Association. Families in Europe Congress, Essex, August 1997
 24. “21. Yüzyıla Girerken Üniversite-Öğrenci İlişkileri Paneli”, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magusa, Aralık 1997 
 25. “Türkiye’nin Sosyo Kültürel Yapısında Aile, Evlilik ve Kadın Suçluluğu: Fail-Mağdur İlişkisi”, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uluslararası 4.Türk Kültürü Kongresi, Ankara, 4-7 Kasım 1997
 26. “UnescoThe Social Inscription of Science Seminar”, Paris, November 5-6 1998
 27. “Unesco Clubs and Center of the European Region Seminar Florence, Italy, November 25-30  1998
 28. “Gençlik Suçluluğunun Toplumsal Boyutları”, EÜTF Çocuk Psikiyatrisi AD, Türkiye Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Derneği Ergen Komisyonu, Gençlik ve Suç Sempozyumu, İzmir, 18-19 Aralık 1998
 29. “Türkiye’de Kadın Suçluluğunun Aile İçi İlişkiler ve Aile Yapısı Açısından İncelenmesi” 20. Yüzyıl Sonunda Kadınlar ve Gelecek Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları Araştırma ve İnceleme Merkezi, Ankara 1998
 30. “Unesco, Permanent Observatory for the  Young of  the  Mediterranean Countries Project Meeting”, Florence, Italy March 13-14  1998
 31. “Medya-Polis İlişkileri Paneli”, Polis Akademisi, Ankara, Mart 1998
 32. “Female Criminals in Turkey: Analysing Some Social, Cultural and Economic Variables”, The Future of Globalization Congress, İnternational Sociological Association - XIV. World Congress of  Sociology, Montreal, July 26-August 1 1998
 33. “Women in Development” International Federation of Business and Professional Women Congress, Massa Carrera , Italy, September 11-14  1998
 34. “Türkiye’de Cezaevlerindeki Rehabilitasyon Faaliyetleri, Problemler ve Öneriler” Ceza Adalet Sistemi ve Polis, Ankara, 1998
 35. “Türkiye’de Kadın Suçlularda Aile Yapısı ve Aile İçi İlişkiler”, Kadının Statüsü Paneli, Ankara, Aralık 1998
 36. “Women in Economic Development” Women, Science and Bio Technology Congress, Torino, Italy, January 29-31   1999
 37. “Women in Development”  Unesco Mediterranean Women’s Forum  Congress , Amman Jordan, December 3-4   1999
 38. “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kadının Sosyal Konumu “Milli Mücadelede ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında İz Bırakan Kadınlar Paneli”, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Çankaya Üniversitesi, Ankara, Ekim 1999
 39. “Cezaevlerinde Rehabilitasyon Faaliyetleri: Türkiye’de Cezaevlerinde Bulunan Hükümlülerin Eğitim-Öğretim ve Rehabilitasyonuyla İlgili Bir Saha Çalışması” Adalet Bakanlığı 21.Yüzyıla Girerken Cezaların İnfazı Sempozyumu, Ankara, Ocak 2000
 40. “Polis ve Etik Kurallar Gereksinimi “ Uluslararası Polis Meslek Etiği Sempozyumu, Polis Akademisi, Ankara, 28-29 Kasım 2001
 41. “Women and Migration “ Meeting of the Permanent Committee Preparatory Meeting, Torino, 16-17 Şubat 2002
 42. “Türkiye’de Kadın Suçluluğu ve Rehabilitasyon Faaliyetleri” Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli, Adana, 8 Mart 2002
 43. "Violence  Against Women within the Family",  Preventing and Combating Violence  Against Women, AGİT Ek İnsanı Boyut Toplantısı, Vienna, 18-19 March 2002
 44. “Televizyonda Şiddet İçerikli Programların Aileye Etkisi” Radyo ve Televizyonlarda Şiddet ve İntihar Haberlerinin Sunumunun Toplum Üzerindeki Etkileri Sempozyumu, Ankara, 23 Mart 2002
 45.  “Yalnız Yaşamak” Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Geriatri 2002 Sempozyumu, Ankara, 1-2 Nisan 2002
 46. “Suç ve Rehabilitasyona Sosyolojik Bir Bakış” VI.Geleneksel Sosyoloji Günleri Sempozyumu, Muğla         
 47. “Terörizmin Sosyal Yapıya Etkileri”, “Dünyada ve Türkiye’de Terör-Ekonomik  ve Sosyal Yapıya Yansımaları”, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara, 20-24 Mayıs 2002
 48. “Yakalama ve Gözaltına Alma Sırasında Sanık Haklarının Kullandırılması”, “Türkiye’de Yakalama ve Gözaltına Alma” Anketi Değerlendirme Toplantısı, Polis Akademisi, Ankara, 24-25 Mayıs 2002
 49. “Polis Uygulamaları ve İnsan Hakları”,  EGM Terörle Mücadele ve Harekat Daire Başkanlığı, Ankara, 09 Aralık 2002
 50. “The Effects Of Terrorism On Turkey’s Socıal And Cultural Structure” Academy of Criminal Justice Sciences Congre, Boston, Massachusetts, March 4-8 2003
 51. “The Workshop On The Evaluation Of The Performance In Social Sciences” Unesco-Tübitak Turkısh National Commission for Unesco Liaison Committee of Most Program, 26-27 June 2003, Ankara
 52. “Cumhuriyetin İlk Yıllarında İzlenen Kadın Politikaları ışığında Mesleklerinde İlk Kadınlar Üzerine Bir İnceleme” Beşinci Uluslararası Atatürk Kongresi, Ankara, 08-12 Aralık 2003
 53. “Kadına Karşı Şiddet ve Polis “ Uluslararası İç Güvenlik Yönetimi Konferansı, Polis Akademisi Başkanlığı, Ankara, 22-23 Ocak 2004
 54. “Polis ve İnsan Hakları” Adalet ve İçişleri Enstrümanları ile İnsan Haklarının Dengelenmesi Konferansı, İçişleri Bakanlığı EGM, EULEC (Avrupa Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Enstitüsü, Hollanda Dışişleri Bakanlığı MATRA Programı, Ankara, 3-5 Mayıs 2004
 55. “Yaşlı İntiharlarının Dağılımı Ve Nedenleri: Türkiye Örneği” Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Sempozyumu Antalya, 09-11 Mayıs 2005
 56. “Küresel Güvenliğin Sağlanması Bağlamında Türkiye’de Adli Suçların Kontrolü Politikaları: Mevcut Bazı Uygulamaların Önemi Ve Öneriler” İstanbul Demokrasi ve Küresel Güvenlik Konferansı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, 09-11 Haziran 2005
 57. “ Kadının Barıştaki Rolü” Akdeniz Ülkeleri Kadın Forumu,   İtalya,  23-27 Kasım 2005
 58. “Aile içi Şiddet ve Polis Eğitimindeki Yeri”, Öğretim Elemanları Formasyon Eğitimi Semineri, Etiler Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlüğü, İstanbul, 18-19 Şubat 2006
 59. “Terrorism And Anti-Terror Strategies  In Turkey   Effects Of Terrorism Upon The  Social Structure”   National Anti-Terrorist Strategies: Legal, Institutional And Public Policy Dimensions,  NATO Conference, Washington, 4-6 Mayıs 2006
 60. “ Aile içi Şiddet ve Polis”   Kriminoloji, Ceza Adalet sistemi ve Polis Sempozyumu, Diyarbakır Gaffar Okan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Diyarbakır, 20 Mayıs 2006
 61. “Küresel Güvenlik ve Suçun Yerel Bağlantıları: Yerel Düşünce ve Küresel Hareket”  Uluslararası Polis Yöneticileri Sempozyumu, Ayvalık / Sarımsaklı, 26-30 Mayıs 2006
 62. “Şiddet” , Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu Uluslar arası Kongresi, Hegem, Trabzon, Giresun, 15-17 Eylül 2006
 63. “Hükümlülerin Topluma Kazandırılmasının Önemi ve Konu ile ilgili Öneriler”, I.Ulusal Denetimli Serbestlik Konferansı, T.C Adalet Bakanlığı, Ankara, 19-20 Mart 2007
 64. International Forum “Equal Opportunities for all in Italy and Mediterranean Area” Turin, 14-15 June 2007
 65. Türk Atlantik Konseyi Başkanlığındaki Üst Düzey Heyetin Nato’yu Ziyareti , Terör Semineri.Brüksel, 21-22 Haziran 200
 66.  Children Lıvıng In The Streets, Exposed to Crime And Commıttıng Crıme: Samples From Ankara And Istanbul :Solutions And Suggestions   Second   EGM Second  International İstanbul Conference, Democracy and Global Security Congress.June 2007.Istanbul (Basımda)
 67. ” Profiling Foreigners Involved in Crime: The case of İstanbul” The International Symposium on Environmental Criminology and Crime Analysis.6–19 Mart 2008 İzmir
 68. ”Responding to Transnational Crime through Inter -Organizational Cooperation”25 th.IACP European Executive Policing Conference. April 6-8,İstanbul
 69. ”Türkiye’nin Sosyo kültürel Yapısında Kadın Yaşlıların Sosyal Problemleri.”Uluslararası Gerontoloji Sempozyumu.16–18 Nisan 2008.Antalya
 70. ”Çocukların Suç İşlemesinde Arkadaş Grubunun Etkisi”. Çocuk Suçluluğuna Çok Bilimli Yaklaşım Sempozyumu, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara,8-9 Nisan 2009.
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Dr. Sevgi Coban
scoban@hacettepe.edu.tr