Academic Staff

Prof. Dr. NEVİN GÜNGÖR ERGAN

Doğum Yılı:

 1955

Yazışma Adresi :

 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Telefon :

 0312 297 84 25

e-posta :

 nevine@hacettepe.edu.tr


EĞİTİM BİLGİLERİ

Üniversite

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet

Yılı

Hacettepe Üniversitesi

Sosyoloji

Doktora

1988

Hacettepe Üniversitesi

Sosyoloji

Yüksek Lisans

1982

Hacettepe Üniversitesi

Sosyoloji

Lisans

(1979 Bölüm Birincisi Olarak)

1979


TAM ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

Kurum/Kuruluş

Şehir

Bölüm

Görev Türü

Görev Dönemi

Hacettepe Üniversitesi

Ankara

Sosyoloji

Öğretim Üyesi

Prof. Dr.

1999-

Hacettepe Üniversitesi

Ankara

Sosyoloji

Öğretim Üyesi

Doç. Dr.

1993-1999

Hacettepe Üniversitesi

Ankara

Sosyoloji

Öğretim Üyesi

Yar.Doç. Dr.

1989-1993

Hacettepe Üniversitesi

Ankara

Sosyoloji

Araştırma Görevlisi

1981-1989


AKADEMİK ÇALIŞMA ALANLARI

Türk Sosyoloji Tarihi

Türkiye’nin Sosyo-Kültürel Yapısı

Kent

Yaşlılık

 

ALDIĞI BİLİMSEL VE AKADEMİK ÖDÜLLER

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü

Hacettepe Üniversitesi

1979

 

BİLİMSEL YAYINLAR

Bilimsel/Akademik Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Fındıkoğlu’nun Eğitim Üzerine Görüşleri ve Bugüne Yansımaları”, Türk Düşünce Geleneğinde Ziya Gökalp, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Ve Hilmi Ziya Ülken, (Editörler: Nevin Güngör Ergan,Esra Burcu, Birsen Şahin, Müge Kamanlıoğlu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2007.

“ Nihat Nirun İle Sosyoloji Üzerine Bir Görüşme”, Prof. Dr. Nihat Nirun’a Armağan, (Editörler: Nevin Güngör Ergan,Esra Burcu, Birsen Şahin, Müge Kamanlıoğlu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2007.

“Gökalp-Fındıkoğlu Çizgisi Üzerine Notlar”, Sosyoloji Konferansları-Otuzbirinci Kitap: Prof.Dr. Orhan TÜRKDOĞAN’A ARMAĞAN, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, 2005, ss:1-11.

“Ziyaeddi Fahri Fındıkoğlu’nun Türkiye’de Kültürel Hayat İle İlgili Görüş ve Önerileri” Türk Yurdu, C.22, Mayıs 2002, ss:16-21.

“Efser Fındıkoğlu’nun Türkiye’de Kültürel Hayat İle İlgili görüş ve Önerileri”, Türk Yurdu, C. 22, Mayıs 2002, ss:16-21.

“Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun Türk Düşünce Tarihindeki Yeri”, Doğumlarının 100. Yılında Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken, (Yayına Hazırlayan: Nevin Güngör Ergan), Ankara: Sosyoloji Dermeği Yayınları, Aralık 2002, ss:5-15.

“Türk Atasözleri ve Deyimlerinde 'Kadın'", I. Türk Dünyası Kadınlar Kurultayı, (Haz: İlhan Gülsün), Ankara:Türk Yurdu Yayını, 2002, ss.81-85.

"Sosyal Gruplar", Yönetim ve Organizasyon, (Ed: Salih Güney), Ankara: Nobel Yayını, 2001, ss. 549-580.

“Prof.Dr. Nihat Nirun’un Aile Üzerine Görüş ve Önerileri", Türk Kültürü Araştırmaları- Prof. Dr. Nihat Nirun’a Armağan, C. XXXV, 2001, S. 1-2, ss. 67-89.

Türkiye’de Uzmanlık Gerektiren Mesleklerde Kadın", 8 Mart 2000’de Türkiye’de Kadın Konulu Konferans Özel Sayısı, Ankara: Kadın Dernekleri Federasyonu Yayını, 2000/1, ss. 20-31.

"Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu: Hayatı, Eserleri ve Türk Düşünce Tarihi İçindeki Yeri", Anma Toplantıları, Erzurum: Erzurum Kalkınma Vakfı Yayınları:10, 2000, ss. 73-84.

“Prens Sabahaddin’in Osmanlı Sosyal Yapısı Üzerine Görüş ve Önerileri", Türk Yurdu, Aralık 1999-Ocak 2000, C.19-20, S.148-149, ss.105-116.

“Kırsal Kesimde Yaşlıların Sosyal Etkileşimi": Yukarıdere Köyü Örneği”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. III, S. 3, Kasım 1999, ss. 1-22.

"Bozkır Türklerinde  Sosyal Kontrol", Polis Bilimleri Dergisi, C.I, S.3, Nisan 1999, ss.1-8. 19.”

"Siyasetnamelerimizde Çizilen ‘Devlet Adamı’ Portresinin Temel Özellikleri", Bilig, Kış 1999, S.8, ss. 27-46.

“Etatism in Turkey", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.XV, S.2, Aralık 1998, ss.49-57.

"Türk Devlet Anlayışının, Atasözü ve Deyimlere Yansıması Üzerine Bazı Sosyolojik Görüşler", Türk Yurdu, C.XVIII, S.135, Kasım 1998, ss.17-22.

"Ölümünün 24. Yılında  Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu", Tarih , S.143, Kasım 1998, ss. 55-59.

“Celalabad Türk Dünyası İşletme Fakültesi", Türk Yurdu, C.XIV, S.86, Ekim 1994, ss. 36-37.

“State Control in Turkey", European Sociological Association Third Conference, August 27-30, 1997, University of Essex, p.53.

“Kırgızistan’da Müslüman İmajı", Müslüman İmajı, (Kutlu Doğum Haftası: 1995), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, 1996, ss. 170-180.

"Yaşlılıkta Sosyal Bütünleşme", Sosyal Devlet Yaklaşımında 2000’li Yıllara Doğru ‘Olgun Gençlik’ Sempozyumu, 20 Mart 1995, Ankara, ss. 56-65.

“Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Yansıyan Aile Modeli Üzerine Sosyolojik Görüşler", I. Ulusal Sosyoloji Kongresi:  Dünyada ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları III, 1994, ss. 156-168.

"Fındıkoğlu Bibliyografyası’na İkinci Bir Ek", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 82, Şubat 1993, ss. 29-62.

“Sosyal Bilimlerde Bütüncü Yaklaşımın Önemi", Sosyal Siyaset, C. I, S. 12, Aralık 1992, ss. 4-12.

"Büyük Adam Meselesine Sosyolojik Bir Yaklaşım", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 81, Aralık   1992, ss.47-82.

“Ziya Gökalp ve Prens Sabahaddin’in Eğitim Konusundaki Görüşlerinin Karşılaştırılması", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. VI, S. 1-2, Aralık 1989, ss. 39-48.

"Erzurumlu Ünlüler: Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu", Türk Kültürü, C.XXVII, S. 312, Nisan 1989, ss. 202-211.

 

Bildiriler/Konferanslar/Paneller


Yayınlanan Telif Kitaplar/ Basılmış Bilimsel Raporlar

Kültür-Eğitim-Dil Üzerine Görüşleri İle Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991.

Mehmet İzzet’in Sosyolojik Görüşleri, Ankara: Bizim Büro Basımevi: 1998.

 

Editörlüğü Yapılan Kitaplar

Prof. Dr. Nihat Nirun’a Armağan, (Editörler: Nevin Güngör Ergan,Esra Burcu, Birsen Şahin, Müge Kamanlıoğlu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2007.

Türk Düşünce Geleneğinde Ziya Gökalp, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken, (Editörler: Nevin Güngör Ergan,Esra Burcu, Birsen Şahin, Müge Kamanlıoğlu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2007.

Doğumlarının 100. Yılında Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken, (Yayına Hazırlayan : Nevin Güngör Ergan), Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları, 2002.


2006-2007 ÖĞRETİM YILINDA VERİLEN DERSLER

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Türk Sosyoloji Tarihi I, II

Türk Sosyologları

Türk Sosyologları

Türk Sosyolojisinde Aktüel Problemler

Türkiye’nin Sosyal Yapısı

Proje Hazırlığı

Türkiye’nin Sosyal Yapısı (K.H.O.)


Mezuniyet Çalışması

Sosyoloji Semineri


Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Dr. Sevgi Coban
scoban@hacettepe.edu.tr