[an error occurred while processing this directive]
Academic Staff

Prof. Dr. ESRA BURCUHacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

06800 Beytepe-Ankara

e-posta: esburcu@hacettepe.edu.tr

Tel: (0312) 297 84 29 (ofis) (0312) 297 68 25 (sekreterlik)EĞİTİM BİLGİLERİ:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Sosyoloji Bölümü

Derece: Doktora, 1997

Doktora Tezi: Çırak ve Kalfa Gençlik

Altkültür Grubu Hakkında Sosyolojik Bir

Araştırma

Danışman: Prof. Dr. M.C. Özönder

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Sosyoloji Bölümü

Derece: Yüksek Lisans, 1992

Yüksek Lisans Tezi: Sosyal Değişme Sürecinde Farklı Sosyo- Ekonomik ve Kültürel Yapıya Sahip Aileler Arasında Sosyal Kontrolün Etkinliği ve Bazı Sapmış Davranışların Nedenlerine İlişkin Sosyolojik Değerlendirmeler

Danışman: Prof. Dr. T. İçli

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Sosyoloji Bölümü

Derece: Lisans, 1990

Lisans Bitirme Tezi: Büyük Kumla Köyü’nün Sosyo- Ekonomik ve Kültürel Yapısı

 

Danışman: Öğr. Gör. H. Yalçın

AKADEMİK DENEYİM:

2003- ... HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Sosyoloji Bölümü

Doçent Doktor

  1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Sosyoloji Bölümü

Yardımcı Doçent Doktor

  1. HACETTEPE ÜNİVERİTESİ, ANKARA

Sosyoloji Bölümü

Doktor, Araştırma Görevlisi

  1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Sosyoloji Bölümü

Yüksek Lisans, Araştırma Görevlisi

 

MESLEKİ / İDARİ DENEYİM:

2006- ... HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Edebiyat Fakültesi

Dekan Yardımcısı

  1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Sosyoloji Bölümü

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

2006- ... HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Üyeliği

2006- ... HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Edebiyat Fakültesi Dergisi

Yayın Kurulu Üyeliği

2005- ... HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Sosyolojik Araştırmalar e-Dergi

Yayın Kurulu Üyeliği

YURTDIŞI MESLEKİ EĞİTİM:

10 Ağustos-11 Eylül 2006 HAMBURG ÜNİVERSİTESİ, HAMBURG, ALMANYA

Sosyoloji Enstitüsü,

Özürlülük Konusunda Literatür Araştırması

UZMANLIK ALANLARI:

Araştırma Metod ve Teknikleri

Gençlik- Gençlik Suçluluğu

Sapma

Sosyal Problemler

Özürlülük

Yaşam Kalitesi ve Yaşam Memnuniyeti

ÖDÜL:

 1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Sosyoloji Bölümü Birinciliği

İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü

YÖNETİLEN TEZLER:

Lisans Tezleri (Tamamlanan)

Yüksek Lisans Tezleri (Tamamlanan)

Yüksek Lisans Tezleri (Devam eden)

 

YAYINLAR:

Makaleler

Sözlü Tebliğler/Poster Tebliğler

Uluslararası

Ulusal

 

 

KİTAP/KİTAP BÖLÜMLERİ:

 

Muluk Z., E. Burcu, N. Danacığlu, Türkiye’de Kalite Konusundaki Gelişmeler, Kal-Der Yayınları, No:30, Ankara, (2000).

 

Burcu E. ve Z. Şenocak, "Gebe Kadın-Hekim İlişkisinin Sosyolojik ve Hukuki Boyutları", (içinde) Doğum Hekimliği; Maternal Fetal Tıp'ta Etik ve Yasal Boyut, (Ed. M.Sinan Begsaç ve diğerleri), Medical Network, Ankara, (2004).

PROJELER:

1997–1999 HIMOS VAKFI, HOLLANDA

Doğu Anadolu’da Kadınların Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi ve Bilinçlendirilmesi Çerçevesinde Kadınlara Yönelik Okuma Yazma Kursları ve Sağlık Konularında Bilgilendirme

(Yürütücü: Prof. Dr. V.Akan)

Proje Yürütücüsü Yardımcılığı

  1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ANKARA

Ehlileşen Kardelen ve Sosyal Değişme

(Yürütücü: Prof. Dr. B. Dikeçligil)

Proje Yürütücüsü Yardımcılığı

 

  1. AUBURN ÜNİVERSİTESİ, AUBURN-ALABAMA-USA

The International Study of Adolescent Development (ISAD)

(Yürütücü: Assoc. Prof. A. T. Vazsonyi)

Türkiye Yürütücülüğü

 

  1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, DPT, ANKARA

Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma

Proje Yürütücülüğü

VERİLEN DERSLER:

 

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

SOS 305 Araştırma Metod ve Teknikleri I

SOS 611 Metodoloji I

SOS 733 Sosyal Problemler

SOS 403 Araştırma Metod ve Teknikleri II

SOS 682 Gençlik Suçluluğu

SOS 736 Toplam Kalite Yönetimi ve Yaşam Kalitesi

SOS 306 Survey İncelemeleri ve

Uygulamaları

SOS 614 Sosyal Bilimlerde

Nitel Araştırma

Yöntemleri


SOS 430 Saha Araştırma İnceleme ve

Uygulamaları

SOS 612 Metodoloji II


[an error occurred while processing this directive]