Doktora Programı

Programın Yapısı

Doktora programındaki derslerin tamamı seçmeli olup, öğrenci öğrenimine başladığı ilk iki yıl içinde bunlardan toplam 24 kredilik ders almak ve 4 üzerinden en az ortalama 3.0'lık bir akademik başarı göstermek zorundadır. Yüksek lisans öğrenimi görmeksizin doğrudan programa kabul edilmiş olan öğrenciler ise en az 42 kredilik ders almak zorundadırlar. Bu derslerin hangilerinin Yüksek Lisans Programı dersi olacağına Bölüm tarafından karar verilmektedir. Verilen süre içinde bu başarıyı gösteremeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Derslerini başarı ile tamamlayan doktora öğrencisi bunu izleyen ilk 6 aylık dönem içinde Doktora Yeterlilik Sınavına girer. Bu sınavda başarısız olanlara ikinci bir sınav hakkı tanınır. Doktora Yeterlilik Sınavı öğrencinin genel kuramsal, yöntemsel konular ve tez konusu hakkındaki bilgi birikimini değerlendirmeyi amaçlar. Sınavda başarılı olan öğrencilere tezlerini hazırlamaları için iki yıl süre tanınır, çalışmalarının ilerleme süreci danışmanının da üyesi olduğu Tez İzleme Komitesi'nce yılda iki kez toplanılarak değerlendirilir. Çalışmaları tatmin edici olduğu halde tezlerini hazırlayamamış olan öğrencilere en fazla 2 yıl ek süre tanınır. Öğrenci, hazırladığı tezini çoğunluk oyu ile karar veren bir jüri önünde savunmak zorundadır.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr