Doktora Programı

Not Verme Sistemi

Yürürlükteki eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre, not verme sistemi öğrencinin dersin sınavlarından/sınav muadili değerlendirmelerden almış olduğu toplam puanın notlara ve katsayılara dönüştürülmesine dayanmaktadır. Doktora programındaki sınav puanlarının not, katsayı ve sonuç olarak karşılıkları şu şekildedir:

Puan

Notu

Katsayısı

Sonuç

90-100

A1

4.0

Başarılı

85-89

A2

3.5

Başarılı

75-84

B1

3.0

Başarılı

70-74

B2

2.5

Başarısız

65-69

C1

2.0

Başarısız

60-64

C2

1.5

Başarısız

55-59

D1

1.0

Başarısız

50-54

D2

0.5

Başarısız

0-49

F3

0.0

Final sınavında başarısız

 

F2

0.0

Başarısız, meşru bir gerekçesi olmaksızın final sınavına girmedi

 

F1

0.0

Başarısız, devamsızlık nedeniyle final sınavına girme hakkı kazanamadı

 

G

 

Kredisiz derste başarılı

 

K

 

Kredisiz derste başarısız

 

H

 

Meşru bir gerekçe ile sınav/sınavlara girmedi

 

E*

 

Genel sınava girdi ancak çalışması eksik

* E notu alan öğrencilere eksik olan çalışmalarını tamamlamak için genel sınav dönemi sonundan itibaren bir ay ek süre verilir.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr