Doktora Programı

Programa Giriş Şartları

Bölümde doktora eğitimine başlayabilmek çeşitli ölçütlerin karşılanmasına bağlıdır. Adayların (1) sosyal, siyasal, idari, iktisadi, psikolojik ve beşeri bilimler dallarının birinde lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimi görmüş olmaları, (2) lisans öğrenimlerini 4 üzerinden en az 2.5'lik (% 62), yüksek lisans öğrenimlerini ise 4 üzerinden 3.2 (% 80) akademik başarı ortalamasıyla mezun olmaları ve (3) bölüm tarafından düzenlenen sözlü sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Ayrıca, adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)ndan en az 60, KPDS'den veya Üniversitelerarası Kurul Dil Sınavı (ÜDS)ndan 70 veya TOEFL'dan 74 ya da IELTS'den 7.5 yabancı dil puanı almış olmaları gerekmektedir. Birinci madde kapsamında yer alan alanların herhangi birinden mezun olmuş olan adaylar da üçüncü madde ve devamındaki şartları karşılamaları halinde doğrudan programa müracaat edebilirler. Ancak bu adaylar için, Programın Yapısı başılığı altında belirtildiği üzere, master derecesine sahip olanlardan farklı bir eğitim programı uygulanır. İsteyen adaylar müracaat dosyalarına tavsiye mektubu da ekleyebilirler.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr