ÖYP ve 35. Madde Kapsamında Doktoralarını Tamamlayanlar

2017 Yılı

Mehmet Çakır- Pamukkale Üniversitesi
Doktora Tezi: Kentsel Dönüşüm Mekanlarında Sosyal Adalete İlişkin Nitel Bir Çalışma: Konya Örneği
Danışman: Doç. Dr. Birsen Şahin Kütük

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr