ÖYP ve 35. Madde Kapsamında Doktoralarını Tamamlayanlar

2010 Yılı

Gürcan Avcıoğlu- Selçuk Üniversitesi
Doktora Tezi: Küresel Bilgi Teknolojileri ve Değerler: Ankara’daki Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama
Danışmanı: Prof. Dr. Esra BURCU

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr