ÖYP ve 35. Madde Kapsamında Doktoralarını Tamamlayanlar

2001 Yılı

Seyithan Turan- Dicle Üniversitesi
Yüksek Lisans Tezi-Göçebelikten Yerleşik Hayata Geçişte Bir Örnek Olay: Beritan Aşireti
Danışman-Prof. Dr. Esra BURCU

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Arş.Gör.Serkan COŞKUN