Güz Dönemi Dersleri

Dersin Kodu ve Adı

SOS 700 Özel Konular

SOS 713 Gençlik Sosyolojisi           

SOS 715 Türkiye'nin Sosyal Yapısı I

SOS 717 Türkiye’de Sosyal Tabakalaşma Sistemi          

SOS 721 Çağdaş Sosyoloji Teorileri                         

SOS 733 Sosyal Problemler                     

SOS 741 Örgütlü Suçlar                      

SOS 743 Sosyal Değişme Teorileri      

SOS 745 Kadın ve Suç                         

SOS 749 Küreselleşme Sosyolojisi       

SOS 757 Bilim Sosyolojisi I                                        

SOS 773 Kadın ve Çalışma Dünyası 

SOS 775 Aile İçi Şiddet                      

SOS 797 Farklı Sosyo-Kültürel Yapılar                 

            

Bahar Dönemi Dersleri

Dersin Kodu ve Adı

SOS 700 Özel Konular

SOS 716 Türkiye’nin Sosyal Yapısı II                           

SOS 718 Çağdaş Sosyoloji Teorilerinde Yeni Akımlar       

SOS 728 Sosyolojik Açıdan Yoksulluk ve Azgelişmişlik     

SOS 732 İletişim Alanında Aktüel Gelişmeler                 

SOS 736 Toplam Kalite Yönetimi ve Yaşam Kalitesi        

SOS 744 Karşılaştırmalı Kırsal Dönüşüm Teorileri            

SOS 762 Bilim Sosyolojisi II               

SOS 764 Çevre Sosyolojisi            

SOS 768 Türk Sosyologları                     

SOS 784 Suç Sosyolojisi Araştırmaları                  

SOS 798 Sosyo-Kültürel Temaslar     

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr