Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: TKD 104-Türk Dili II
 
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Birinci yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 2 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 2 0 2
ECTS Kredisi: 4
Dersin Sorumlusu: Bölüm tarafından belirleniyor
Dersin İçeriği:

  • Anlatım bozuklukları
  • Yazılı anlatım
  • Yazılı anlatım türleri
  • Sözlü anlatım
  • Sözlü anlatım türleri
  • Bilimsel yazıların hazırlanması

Dersin Amacı: Bu dersin sonunda öğrenci anlatım bozukluklarını tanıyacak, yazılı ve sözlü anlatım becerisini geliştirecektir.
Öğretme Yöntemleri :Anlatım, tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: Derse devam (%5), 1 ara sınavı (%15), sınıf projeleri (%30), ve final sınavı (%50). 
Önerilen Kaynaklar:
Atabey, İbrahim vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, yargı yay., 2005.
Eker, Süer, Çağdaş Türk Dili, Grafiker yay., Ankara 2006.
Zülfikar, H., Yüksek Öğretimde Türkçe Yazım ve Anlatım,  Ankara 1977.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr