Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve İsmi: SOS 797-Farklı Sosyo-Kültürel Yapılar

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Cahit Gelekçi
Dersin İçeriği: Belli başlı sosyo-kültürel yapıların oluşumu ve günümüzdeki durumları model ülkelerin seçilmesi ile incelenerek sosyo-kültürel görelilik temelinde mukayese edilecektir.
Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenciler, kültürlerin tekliği ve birbirinden farklı oluş sebeplerini anlar ve açıklar.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Seminer ve yazılı sınav (iki seminer ödevi %50, yazılı sınav %50)
Tavsiye Edilen Okuma Listesi:
Öğretim Üyesinin Ders Notları.
Barnouw, Victor. (1975). An Introduction to Anthropology: Ethnology, The Dorsey Press, London.
Lenski, G., J.Lenski. (1974). Human Societies An Introduction to Mocrosociology, 2nd ed., McGraw-Hill Book Co.
Malınowski, Bronislaw. (1954). Magic, Science and Religion and Other Essays, Doubleday-Anchor Books New York.
Burry, B., H.L. Tıschler. (1991). Race and Ethnic Relations, Hayhton Mifflin Company, Boston.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr