Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 798-Sosyo-Kültürel Temaslar

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Cahit Gelekçi
Dersin İçeriği: Farklı sosyo-kültürel yapıların birbirleriyle temasları ile ilgili temel kavramlar (kültürleşme, uyum, erime, çatışma v.b.) ve farklı kültürlerin temaslarıyla meydana gelen çatışma ve denge modelleri incelenecektir.
Dersin Amaçları: Kültürlerin kendi oluşum süreçleri içinde tek oluşları ve farklı kültürler arası temasları anlatmak.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Seminer ve yazılı sınav (iki seminer ödevi %50, yazılı sınav %50)
Önerilen Kaynaklar:
Öğretim Üyesinin Ders Notları.
Barnouw, Victor. (1975). An Introduction to Anthropology: Ethnology, The Dorsey Pres, London.
Burry, B., H.L. Tıschler. (1991). Race and Ethnic Relations, Hayhton Mifflin Company, Boston.
Barth, Fredrik. (1961). Nomads of South Persia: The Basseri Tribe of the Khamsheh Confederacy, Litle Brown and Co., Boston.
Benedict, Ruth. (1934). Patterns of Culture, Houghton Mifflin Co., Boston.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr