Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 784-Suç Sosyolojisi Araştırmaları

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Tülin İçli
Dersin İçeriği:
Farklı sosyal ve kültürel bağlamlarda formel ve informel sosyal kontrol stratejileri
Kontrol, disiplin ve ceza kavramları
Alternatif kontrol mekanizmaları
Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci, informel ve formel sosyal kontrol, disiplin ve ceza kavramlarına ilişkin analitik ve eleştirel bir bakış açısı geliştirecektir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma ve öğrenci sunumu
Değerlendirme Yöntemi:  ödev, rapor ve sunum (bir sunum (%25) bir rapor (%25) ve final ödevi (%50)
Önerilen Kaynaklar:
Black, Donald. (1998). The Social Structure of Right and Wrong , London: Academic Press.
Cohen, Stanley. (1985). Visions of Social Control, Cambridge: Polity Press.
Cohen, Stanley ve Andrew Scull. (1983).  Social Control and State, Oxford: Blackwell Pub.
Foucault, Michel. (2000). Hapishanenin Doğuşu, Ankara: İmge Yayınları.
_____________ (2003). İktidarın Gözü, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Horwitz, Allan. (1990). The Logic of Social Control, Londra: Plenum Press.
Nelken, David. (1994). The Futures of Criminology, Londra: Sage Pub.
Young, Jock. (1999). The Exclusive Society, Londra: Sage Pub.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr