Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 749-Küreselleşme Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz ve Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 303
ECTS Kredisi:10
Dersin Sorumlusu: Dr. M. Demet Ulusoy
Dersin Amacı: Öğrenciler globalleşmenin  farklı boyutlarını ve bu bağlamdaki farklı yaklaşımları tanır ve bunlar arasındaki farklılıkları  kavrar.
Öğretme yöntemi:Anlatım ve tartışma
Değerlendirme yöntemi:Kısa sunum ve tartışmalara katılım
Dersin İçeriği: Dersin konusunu globalleşme  süreci, globalleşme teorileri; globalleşmenin politik,ekonomikve kültürel boyutları ile bürokrasi,şebekeleşme, kooperatif yönetim,çok uluslu şirketler, çalışma hayatındaki değişimler, sosyal eşitsizlik, rekabet,global ekonomi ve devlet, kültürel yayılma, globalleşme ve değerler, globalleşme ve güvenlik, globalleşme  ve aile, globalleşme ve eğitim, globalleşme  ve inanç sistemleri   oluşturmaktadır.
Önerilen Kaynaklar:

Appadurai, Arjun. (1996) Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization,    Minnepolis:university of Minnesota Press.
Bauman, Zygmunt. (2005) Küreseleşme ve Toplumsal Sonuçları, İstanbul, Ayrıntı       Yayınları.
Beck,Ulrich, ( 2006). Küreselleşme nedir?, Küreselleşme okumaları, Kadim yayınları
Berger, Peter L. (2003) Küreselleşmenin Kültürel Dinamikleri, Bin Küre bin Bir Küreselleşme: Çağdaş Dünyada  Kültürel Çeşitlilik, İstanbul.
Chossudovsky M. (1999) Yoksulluğun Küreselleşmesi, İstanbul.
Friedman, Thomas. (2000) Lexus ve Zeytin Ağacı, Küreselleşmenin Geleceği, İstanbul.
Hobsbawn,Eric. (2008) Küreselleşme, Demokrasi ve Terrörizm,İstanbul.
Roertson, Roland. (1995)  Glocalization. Time Space and Homogeneity- Heterogeneity  S.Lash and R. Robertson(Ed.) Global Modernities içinde, London.
Tomlinson, John. (2004) Küreselleşme ve Kültür, Istanbul.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr