Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 741-Örgütlü Suçlar

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir Dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Tülin İçli
Dersin Amaçları:
Organize suç kavramını açıklamadaki en büyük sorun belki suç kelimesinden ziyade organize kelimesidir.
Dersin amacı başta organize suçlarla ilgili teorilerin ışığı altında bu suçların tanımını ve türlerini açıklamaktır. Daha sonra günümüz sosyal yapılarında önemli sosyal problemler olarak görülen bu suç oranlarının azaltılma yollarının etkinliği tartışılacaktır. Böylece bu derste amacımız organize suçların özelliklerini belirlemek ve bu yolla organize suçun yapısını ve fonksiyonunu tanımlamaktır.
Dersin İçeriği:
Günümüz farklı sosyal yapılarında ve özellikle Ülkemizde önemli sosyal problemler olan Terörizm, İnsan Kaçakçılığı, Beyaz Yaka Suçluluğu ve Uyuşturucu Ticareti bu derste incelenecektir. Bu suç türlerinin hepsi günümüzde küresel suçlar olarak ülkelerin bütünlüğünü ve güvenliğini tehdit etmektedir. Elbette bu suçların işleniş biçimleri, sıklıkları ve dağılımları ülkelerin sosyal yapısıyla ilintili olarak farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların ve suçların muhtemel işlenme nedenleri ilgili teorik bilgilerle ilintili olarak tartışılacak ve bir senteze ulaşılmaya çalışılacaktır
Önerilen Kaynaklar:
İçli, Tülin Günşen. (2007) Kriminoloji. Seçkin Yayınevi, Ankara.
TC. Merkez Bankası. (2002) Dünya’da ve Türkiye’de Terör. “Terörün Sosyal Yapı       Üzerindeki Etkileri ”İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara, s. 171-183
Michael D.Lyman and G.W.Potter. (2000) Organized Crime.Prentice Hall,Upper Saddle         River, NewJersey.
Siegel,Larry.J.(2003) Criminology.Wadsworth Thompson Learning Inc., Belmont,2003
Sutherland, Edwin H. (1961) White Collar Crime. Holt Rinehart and Winston Inc.,      NewYork.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr