Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 736-Toplam Kalite Yönetimi ve Yaşam Kalitesi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Esra Burcu
Dersin İçeriği:

  • Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Yaşam Kalitesi tanımları, bu kavramların birbirleriyle ilişkisi,
  • Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi anlayışının sosyo-tarihsel gelişimi,
  • Yaşam kalitesine ilişkin interdisipliner yaklaşımlar,
  • Sosyolojik perspektifte yaşam kalitesini belirleyen faktörler,
  • Yaşam kalitesi araştırma yöntemleri,
  • Yaşam kalitesinin sosyal problemlerle ilişkilendirilmesi,
  • gençlik, yaşlılık, eğitim, aile, sağlık, kentsel yaşam v.b., alanlarda yaşam kalitesinin sosyolojik bakış açısında incelenmesi, oluşturulabilecek politikaların tartışılması

Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci
Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Yaşam Kalitesi tanımlarını, yaşam kalitesine ilişkin interdisipliner yaklaşımları, sosyolojik perspektifte yaşam kalitesini belirleyen faktörleri ve  yaşam kalitesi araştırma yöntemlerini öğrenecek, sosyolojik perspektifte yaşam kalitesini sosyal problemlerle ilişkilendirebilecek, gençlik, yaşlılık, eğitim, aile, sağlık, kentsel yaşam v.b., alanlarda yaşam kalitesini sosyolojik bakış açısında inceleyebilecek ve politikaların oluşturulması yönünde tartışmalar yapabilecektir.
Öğretme Yöntemi(leri): Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi:1 Ara sınav (25%) ve proje hazırlama ve sunma (25%) ve final sınavı (50%)
Önerilen Kaynaklar:
Muluk, Z., E. Burcu, N. Danacıoğlu, (2000), Türkiye’de Kalite Konusundaki Gelişmeler,  Kal-Der       Yayınları, No:30, Ankara
Danacıoğlu, N., E.Burcu, Z.Muluk, (1999), “Türkiye’de Standartlar ve Kalite Konularında       Gelişmeler”, I. İstatistik Kongresi Bildiri Kitabı, 5-9  Mayıs 1999, 235-240, Belek
Baldwin, S., (1994), Quality of Life: Perspectives and Policies, Routledge, London
Coolard, R., (1993), Total Quality: Success Through People, Institute of Personnel Management, London
D’Antonio, W., (1994), Ecology, Society And The Quality of Social Life,Transaction Publications.,    New Brunswick
Duncan, L.W., (1995), Total Quality: Key Terms and Concepts, AMACOM, New York.
Lisnek, P., (1995), Quality Mind, Quality Life, Meta Pub., Capitda CA.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr