Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 733-Sosyal Problemler

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Esra Burcu
Dersin İçeriği:

  • sosyal problemin tanımı ve özellikleri,
  • sosyal problemlere ilişkin kuramsal yaklaşımlar (fonksiyonalist, çatışmacı, interaksiyonist, feminist ve postmodern teoriler),
  • sosyal problemein analizine yönelik araştırma yöntemleri,
  • küresel ve yerel boyutta sosyal problemlerin tartışılması

Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci
sosyal problemin sosyolojik perspektiften tanımını, özelliklerini, nasıl sınıflandırılıldığını, sosyal problemlere ilişkin sosyolojik yaklaşımları ve bir sosyal problemi incelemenin metodunu öğrenecek, yerel ve küresel sosyal problemleri ve önerilebilecek politikaları tartışabilecektir ve Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeler yapabilecektir.
Öğretme Yöntemi: :Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi:1 Ara sınav (25%) ve proje hazırlama ve sunma (25%) ve final sınavı (50%)
Önerilen Kaynaklar:
Jamrozik, A. ve L.Nocella, (1998), Sociology of Social Problems, Cambridge Un. Press.
Ritzer, G. (1990),  Social Problems, Random House, New York.
Simon, D., (1995), Social Problems and the Sociological Imagination:A Paradigm for Analyses, McGraw Hill, New York.
Zastrow, C. (1991), Social Problems: Issues and Solutions, Nelson Hall Pub., Chicago

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr