Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 728-Sosyolojik Açıdan Yoksulluk ve Azgelişmişlik

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi:  Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili:  Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr.  Gülay Arıkan
Dersin İçeriği: Derste eğitim, sağlık, barınma, işgücü, nüfus, suç, göç, kentleşme ve aile gibi toplumsal konularla doğrudan ilişkili olan yoksulluk ve azgelişmişlik kavramları analiz edilecektir. Küreselleşmenin yaygınlaşması sonrasında yoksulluk araştırmalarında artış gözlenmiştir; yoksulluk ve azgelişmişlik nedenlerinin ortaya çıkarılması ve çözümler üretilmesi açısından Türkiye açısından da önem arz etmektedir. Derste yoksulluğun nedenleri, yoksulluğun artmasının ortaya çıkaracağı sorunlar ile yoksullukla mücadelede getirilen çözüm ve önerilerin neler olduğu ele alınacaktır.
Dersin Amacı: Dersi alan öğrenci;
Azgelişmişlik ve yoksulluk konularını modernleşme ve bağımlılık kuramları bağlamında analiz edebilecek;
Gelişmiş, gelişmekte olan ve azgelişmiş toplumlarda yoksulluk ve yoksullara sağlanan kamu hizmetleri ve sosyal politikalar arasındaki farklılıkları karşılaştırmalı olarak anlayabilecek;
Yoksulluğun nedenleri ve yoksulluğun artmasının yol açacağı sonuçlar ile yoksullukla mücadelede getirilen çözüm ve öneriler hakkında fikir sahibi olup, yorum yapabilecektir.
Bunun yanında öğrenci, yoksulluk ve azgelişmişlik konularının eğitim, sağlık, barınma, işgücü, nüfus, suç, göç, kentleşme, aile gibi toplumsal konularla ilişkisini kurabilecektir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, öğrencilerin konuyu araştırmaları, araştırma ödevi hazırlamaları ve aktif katılımlı, tartışmalı bir sunum.
Değerlendirme Yöntemi: Dersin kapsamı ve öğrencinin ilgi alanı çerçevesinde hazırlanacak iki ayrı rapor.
Önerilen Kaynaklar:
Şenses, Zafer. (2001) Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk, Ankara: İletişim Yayıınevi.
Darsuk, Ercan. (1997) Türkiye’de Yoksulluğun Ölçülmesi ve Sosyo-Ekonomik Yapılarla İlişkisi,          Ankara: DPT.
Dumanlı, R. (1996) Yoksulluk ve Türkiye’deki Boyutları, Ankara: DPT.
Jha, H.S. (1994) Culture of Poverty-A Sociological Study, Varanasi:Ganga Kaveri Publishing House.
Townsend, Peter. (1993) The International Analysis Of Poverty, Harvester Wheatsheaf, New York,          Sidney.
Spicker, Paul. (1993) Poverty and Social Security: Concepts and Principles, London: Routledge Press.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr