Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 721-Çağdaş Sosyoloji Teorileri

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. M. Demet Ulusoy
Dersin İçeriği:  Bu derste çağdaş sosyoloji teorileri (fonksiyonalist , neo- fonksiyonalist, çatışma , neo- marksizim, sembolik etkileşim ) içinde (öğrencilerin tez çalışmalarına yardımcı olacağı düşünülen teoriler öncelikli olmak üzere) temel paradigmaların öncülerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi yapılmaktadır.
Dersin Amaçları: Bu derste öğrenciler çağdaş sosyoloji teorilerinin tartışmaya açtığı ana temaları ve kavramları karşılaştırma becerisi kazanır. Böylelikle öğrenci, sosyolojinin entelektüel tarihi içinde modern dönemde, incelenen her teorisyenin kullandığı kavramsal modelleri çıkartarak, yaşanılan dönemin ortaya çıkardığı eğilimleri, ortak noktaları, yenilikleri ve farklıkları analiz eder.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Sunum raporları (%50) ve bir final raporu (%50)
Önerilen Kaynaklar:
George Ritzer (1996) Modern Sociological Theory, Fourth Edt.,McGraw-Hill İnt. Edit. Part II, 93-347
Shaun Best( 2003)  A beginners guide to Social Theory, Sage Pub. Part  1,2,3,
Yapısal Fonksiyonalism
1.Talcott Parsons, ‘ An Outline of the Social System’ (TS: 30-79.). ssr1.uchicago.edu/PRELIMS/Theory/parsons.html - 56k
Neo- Fonksiyonalism
1.Paul Colomy, ‘Jeffry C. Alexander’s Neofunctionalism’ Google
2.Samuel P. Hungtington (2006), Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması. Okuyan Us Yayın,
Çatışma Teorisi
1.Karl Marks, Toplumbilimsel Yazılar: Seçme Metinler, Cem Yay. Kültür Dizisi
Neo- Marksist Teori
T.W. Adorno (2006) Toplum Üzerine Yazılar, Belge yay. Düşünce Dizisi.
Max Horkheimer (1998) Akıl Tutulması, Metis yay. Tarih Toplum felsefe Dizisi
T. Bottomore (1997) Frankfurt Okulu, Vadi yay.
Samir Amin (1992), Emperyalizm ve Eşitsiz Gelişme ,Kaynak yay.
Immanuel  Wallerstein, Bildiğimiz Dünyanın Sonu 21. Yüzyıl için sosyal Bilim, Metis yay.
Sembolik Etkileşim
Dolunay Şenol Çevik,(2006) Sembolik Etkileşim, Belvak yay.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr