Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 717-Türkiye’de Sosyal Tabakalaşma Sistemi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Serdar Sağlam
Dersin İçeriği: Sosyal tabakalaşmaya ilişkin kavram, model, teori, yaklaşım ve teorisyenler. Eski Türk devletleri, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye’sinde sosyal tabakalaşma yapı ve niteliğinin incelenmesi. 
Dersin Amaçları: Sosyal tabakalaşmaya ilişkin teori ve yaklaşımlardan yola çıkarak günümüz Türkiye’si veya Türk tarihinin belli bir kesitindeki tabakalaşma tarzları  üzerinde araştırmalar yapmak amaçlanmaktadır.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma,
Değerlendirme Yöntemi:  Sınav, ödev,
Önerilen Kaynaklar:
Heper, Metin; (1993). Modernleşme ve Bürokrasi, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları.
Tezel, Yahya S., (1982). Cumhuriyet Tarihinin İktisadi Tarihi (1923 – 1950), Yurt Yayınları.
Genç, Mehmet; (2000). Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınları.
Toprak, Zafer; (1995).  Milli İktisat ve Milli Burjuvazi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Ülgener, Sabri F., (1981). İktisadi Çöküşün Ahlak ve Zihniyet Dünyası, DER Yayınları.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr