Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: Sos 715-Türkiye’nin Sosyal Yapısı I

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir Dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Nevin Güngör Ergan
Dersin İçeriği:

  • Bu alandaki sosyal yapı, kültürel yapı, sosyo-kültürel yapı, toplumsal yapı, sosyal bünye vb. temel sosyolojik kavramlarla ilgili tartışma.
  • Başlangıcından bugüne Türk kültürünün gelişim dönemleri ve bu dönemlerdeki Türkiye’nin toplumsal yapı ve özelliklerinin bu alandaki temel eserlere dayalı olarak

      incelenip değerlendirilmesi.
Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci bu alandaki sosyal yapı, kültürel yapı, sosyo-kültürel yapı, toplumsal yapı, sosyal bünye vb. temel sosyolojik kavramları analitik ve eleştirel bir bakış açısı ile tartışabilecek; başlangıcından bugüne Türk kültürünün gelişim dönemleri ve bu dönemlerdeki Türkiye’nin toplumsal yapı ve özelliklerini bu alandaki temel eserlere dayalı olarak inceleyebilecek, değerlendirebilecektir.
Öğretim Yöntemi: İlk bölüm anlatım, ikinci bölüm öğrencilerin konuyu araştırmaları ve araştırma ödevi hazırlamaları ve aktif katılımlı tartışmalı bir sunum
Değerlendirme Yöntemi: Bir rapor ( %50 ) ve bir final raporu ( % 50)
Önerilen Kaynaklar:
Gökçe, Birsen. (2004) Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, 2.b., Ankara: Savaş Yayını.
Kafesoğlu, İbrahim. (1994) Türk Milli Kültürü, 11.b., İstanbul: Boğaziçi Yayını.
Kıray, Mübeccel Belik. (1999) Toplumsal Yapı ve Değişme, İstanbul: Bağlam Yayını.
Kongar, Emre. (1998) 21. Yüzyılda Türkiye- 2000’li Yıllarda Türkiye’nin ToplumsalYapısı, 8.b., İstanbul: Remzi Kitabevi Yayını.
Nirun, Nihat. (1991) Sistematik Sosyoloji Yönünden Sosyal Dinamik Bünye Analizi, Ankara: A.K.D.T.Y.K. Yayını.
Sayar, Ahmed Güner. (2001) Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Ekonomik, Kültürel ve Devlet Felsefesine Ait Değişmeler, İstanbul: Ötüken Yayını.
Türkdoğan, Orhan. (2002) Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı, İstanbul: ÇamlıcaYayını.
Yasa, İbrahim. (1973) Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları, 2.b., Ankara: TODAİE Yayını.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr