Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 697-Sosyo-Kültürel Teoriler

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr.   M. Cihat Özönder
Dersin İçeriği: Belli başlı sosyolojik teoriler çerçevesinde “kültür” kavramı ve teorileri incelenecek, kültür ilimlerinin gelişme teorileri üzerinde durulacak ve çağdaş kültür teorileri işlenecektir.
Dersin Amaçları: Dersin ana amacı sosyal ve kültürel kavramlar ve teoriler hakkında bilgi vermektir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav ( İki ara sınav ( % 50 ) ve bir final ( % 50 ) )
Tavsiye Edilen Okuma Listesi:
Öğretim Üyesinin Ders Notları.
Kroeber, A.L. (1948). Anthropology, Harcout Brace and Co., New York.
Barnouw, Victor. (1975). An Introduction to Anthropology: Ethnology, The Dorsey Pres, London.
Burry, B., H.L. Tıschler. (1991). Race and Ethnic Relations, Houghton Mifflin Company, Boston.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr