Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 693-Toplumsal Kimlik Modelleri

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Nilüfer Özcan Demir
Dersin İçeriği: Dersin ilk bölümünde Sosyal kimlik nedir, nasıl oluşur, oluşumuna etki eden  faktörler nelerdir, benlik, kişilik, kimlik arasındaki temel farklar nelerdir vb. gibi soruların tartışılmasından sonra burada etkili olan   toplumsal değerler-normlar ve bunlar arasındaki ilişki ve etkileşimlerin sosyal kişilik üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir. İkinci bölümünde ise öğrencilerin kendilerinin rapor hazırlamak üzere seçtikleri kimlik konusu üzerinde çalışan  mikro teoriler ve teorisyenlerden bazılarının  görüşleri detaylı olarak incelenmekte ve tartışılmaktadır.
Dersin Amaçları: Öğrenci,bu ders içinde, sosyo-kültürel değer ve normların, sosyal yapının temel yapı taşları olarak fonksiyonlarını fark eder ve bunların sosyal kimliğin inşasında oynadığı  temel rolü değerlendirirler.Toplumların sahip olduğu farklı değer ve normların, toplumsal kimliğin şekillenmesindeki rolünü açıklar ve buna ilişkin mikro yaklaşımları ve bu yaklaşımların temsilcisi olan teorisyenlerin ortaya koydukları modeller üzerinden toplumsal kimliğin oluşum sürecini analiz eder.
Öğretim Yöntemi: İlk bölümü anlatım ikinci bölüm öğrencilerin konuyu araştırmaları ve araştırma ödevi hazırlamaları ve aktif katılımlı tartışmalı bir sunum
Değerlendirme Yöntemi: Ödev Raporları  (%50) ve bir final raporu(%50)
Önerilen Kaynaklar:
Giddens, Anthony (1990) The consequences of modernity Polity Cambridge
Giddens, Anthony (1971)  Capitalism and modern social theory : an analysis of the writings of M Eng. Univ. Cambridge 
Giddens, Anthony. (2002) Modernity and self-identity : Self and society in the late modern age Polity Cambridge, UK
Goffman, Erving, (1973)  The presentation of self in everday life Overlook Pr. New York
Mead, George Herbert, (1964)   On social psychology : selscted papers Univ. of Chicago Chicago
Gulec, Cengiz. (1989) Türk düşüncesinde ulusal/kültürel kimlik konusu:1970-1986. Bayart, Jean Francois.(1999) Kimlik yanılsaması Metis: Istanbul 

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr