Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 662-Göç Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir Dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Vildan Akan
Dersin İçeriği: Göç sosyolojisinin kuramsal temelleri, göç olgusunu belirleyen çeşitli nedenler, göç tipleri, uyum ve uyumsuzluk sorunları, mesleki değişmeler, kültür çatışması ve yol açtığı sorunlar, asimilasyon ve doğurduğu tepkiler. Yabancı ülkelerde kültürel benliği koruma, göç alan ülkelerde milli nüfus içinde yabancıların oranı ve yabancılara karşı tutum. Geriye dönüş ve doğurduğu sorunlar, Türkiye ve Batı Avrupa arasındaki ilişkiler, Türkiye’de göç sosyolojisi ile ilgili araştırmalar.
Öğretim Yöntemi: Anlatım. Aynı zamanda öğrencilerin ödev hazırlamaları
Dersin Amacı: Bu dersin sonunda özellikle sosyal değişme ve ekonomik gelişme konularında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler göç alanında sosyolojik olarak bilgilenmiş olacaklardır. Her dönemde nüfus hareketlerinin sosyal değişmenin çok önemli bir parçasını oluşturduğunu anlar, kentlerin büyümesi, gelişmesi ve sosyal ilişkilerdeki değişikliklerin insan yerleşimleriyle yakından ilişkili olduğunu öğrenirler.
Değerlendirme Yöntemi: Ödev %60, yazılı sınav %40
Önerilen Kaynaklar:
Akan, Vildan (1997) “Göç ve Gençlik”, Toplum ve Göç içinde Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları s:521-532.
Bringley, T. (1972) Migration and Urban Development, London: Mathuen.
Eades, J. (1987) Migrants, Workers and The Social Order, London: Tavistoch.
Gugler, J. (1969) “On the Theory of Rural – Urban Migration”, in Jackson J. A. (ed), Migration, Great Britain: Cambridge Univ. Press. P: 134-155
Pooley, C. G. And Whyte I. D. (ed) (1991) Migrants, Emigrants and Immigrants, London: Routledge.
Sabot, R.H. (1982) Migration and The Labor Market in Developing Countries, Colorado:Westview.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr