Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 658-Organizasyon Teorileri

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Serdar Sağlam
Dersin İçeriği: Bürokrasi konusundaki klasik yaklaşımlar. Weberin ideal bürokrasi modeli ve Weber sonrası bürokrasi teorileri. Örgüt teorileri, çağdaş yaklaşımlar ve yeni teorisyenler incelenmektedir.
Dersin Amacı: Öğrenciler bu dersin sonunda klasik yaklaşımlardan başlayarak modern organizasyonlar ve bürokratik teoriler konusunda bilgilenecek ve bürokratik organizasyonlar ile toplumsal ve kültürel yapılar arasındaki bağlantıları analiz edebileceklerdir.
Öğretme Yöntemi: Anlatım, tartışma.
Değerlendirme Yöntemi:  Kısa sunumlar ve tartışmalara katılma (% 25), yazılı sınav/ ödev (% 75).
Önerilen Kaynaklar:
C. N. Parkinson. (1996). Parkinson Kanunu, Ankara: Vadi Yayınları.
D. S. Pugh, D. J. Hickson, C. R. Hinings. (1973). Writers on Organizations, Second    edition, Harmondsworth: Penguin Books.
H. Fayol. (2005). Genel ve Endüstriyel Yönetim, Ankara: Adres Yayınları.
K. Grints. (1998). Çalışma Sosyolojisi, Alfa Yayınları, (Ed. Veysel Bozkurt).
M. Blau. (1973). The Dynamics of Bureaucracy, Universty of Chicago, New York.
N. P.Mouzelis. (2001). Örgüt ve Bürokrasi – Modern Teorilerin Analizi, Çizgi Kitabevi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr