Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 643-Kadın ve Toplum

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Vildan Akan
Dersin İçeriği: Global açıdan toplumsal cinsiyet. Toplumsal cinsiyet ve sosyalizasyon. Toplumsal Cinsiyet Kimliği, Toplumsal Cinsiyetin Kuramsal Analizi. Türkiye’de Kadın Araştırmaları
Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenciler toplumsal cinsiyet farklılıklarını açıklayan önemli çağdaş kuramların bilimsel ve ideolojik temellerini öğrenirler. Birçok ülkede olduğu gibi, toplumumuzda da kadın olmak hayatın birçok alanında engellerle karşılaşmak demektir, bu bağlamda kadının toplumdaki yeri konusunda eleştirel değerlendirme becerisi kazanırlar.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav ve ödev
Önerilen Kaynaklar:
Duelli-Klein, G. And Duelli-Klein R. (1983) Theories of Women’s Studies, Routledge and Kegan Paul: Boston.
Jenkins, R. (1996) Social Identities, Routledge: London.
Kağıtçıbaşı, Çiğdem. (1989) “Women’s Intra-Family Status, Education and Employment in Turkey”, in International Conference an “Improving Employment Prospects for Women in a Changing Society”, Nov. 7-8 , 1989, Ankara.
Tan, Mine. (1979) Kadın: Ekonomik Yaşamı ve Eğitimi, Tisa Matbaacılık, Ankara.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr