Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 634-Değişme Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. M. Cihat Özönder
Dersin İçeriği: Değişim kavramı ve sosyal yapı ilişkileri, değişme teorileri, klasik ve modern görüşler, fiziki, biyolojik, teknolojik, ekonomik, din ve dil, şehirleşme ve endüstrileşme, coğrafi ve sosyal hareketlilik, sosyal değişme sebepleri, Türkiye’de sosyal değişme.
Dersin Amaçları: Sosyal değişme olgusu hakkındaki teoriler anlatılarak, Türkiye’deki değişme olgusu örneklerle tartışılmaktadır.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav ( İki ara sınav ( % 50 ) ve bir final ( % 50 )
Önerilen Kaynaklar:
Öğretim Üyesinin Ders Notları.
Cohen, R., P.Kennedy. (2000). Global Sociology, MacMillian Pres, London.
Kroeber, A.L. (1948). Anthropology, Harcout Brace and Co., New York.
Huizinga, Johan. (1955). HomoLudens: A Study of the Play-Element in Culture, Beacon Pres, Boston.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr