Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 627-Sosyal Tabakalaşma

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada  3 saat kuramsal
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr.  Serdar Sağlam
Dersin İçeriği: Toplumsal tabakalaşma ile ilgili düşünceler Platon’dan başlayarak Aristo, Machiavelli, Marx ve Weber’den günümüze incelenmektedir. Ayrıca kast, stand ve sosyal sınıf kavramları ve onlara ilişkin yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır.
Dersin Amaçları: Sosyal tabakalaşma ile ilgili belli başlı teori ve yaklaşımlar ele ılınmaktadır. Ayrıca tabakalaşma türleri ve toplumsal değişim sürecindeki dönüşümlerinin incelenmesini esas alınmaktadır. Bu çerçevede günümüz dünyası ve ülkemizdeki tabakalaşma tarzlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: ödev, rapor,
Önerilen Kaynaklar:
Kemerlioğlu, Eyüp. Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik, Saray Kitabevleri, 1996.
Bottomore, Tom. Seçkinler ve Toplum, Gündoğan Yayınları,1990.
Turhan, Mehmet. Siyasal Elitler; Gündoğan Yayınları, 1991.
Turner, Bryan. Statü, Doruk Yayınları, 2000.
Scase, Richard. Sınıf, Rastlantı Yayınları. 1992.
Crompton, Rosemary. Class and Stratification, Cambriche, Polity Pres, 1993.
Heath, Antony. Social Mobility, London, Fontana, 1981.
Morris, Lydia. Dangerous  Classes: The Underclass and Social Citizenship, London, Routledge, 1993.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr