Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 616-Çağdaş Sosyoloji Teorileri

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Aylin Görgün-Baran
Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği, yirminci yüzyıldan bu yana yapısal işlevsel, çatışmacı, sosyal davranışçı, eleştirel yaklaşımlar ve postmodern paradigmalar içinde yer alan bazı sosyologların teorilerine ilişkin konulardan oluşmaktadır.
Dersin Amaçları: Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci, modern döneme ait teoriler ile postmodern olarak nitelendirilen paradigmaları karşılaştırmalı olarak anlar, analiz eder ve tartışır.  Modern ve postmodern paradigmaların ortaya çıkış mantığını kavrar, yorumlar ve farklı bakış açılarına ilişkin farkındalık düzeyini geliştirir ve yorumlar.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi:  Yazılı sınav ve ödev (iki ara sınav (% 40), final (% 50), ödev (% 10)
Önerilen Kaynaklar:
Elliot Anthony, (1999), Contemporary Social Theory , Oxford :Blackwell Publishers Ltd.
Elliot, A. & L. Ray, (2004), Key Contemporary Social Theorists, Oxford: Blackwell Pub. Ltd.
Turner, Jonathan H. (2003) The Structure of Sociological Theory, USA: Wadsworth.
Wallace, Ruth A., A. Wolf. (1991) Contemporary Sociological Theory – Continuing the Classical Tradition, New Jersey: Prentice Hall.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr