Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 615-Sosyoloji Teorileri

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal, toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Aslıhan Öğün Boyacıoğlu
Dersin İçeriği:
Modernizm ve klasik sosyolojinin doğuşu
Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, Georg Simmel’in yaklaşımlarının sosyolojik bağlamda incelenmesi
Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci klasik dönem sosyoloji kuramcılarının görüşlerini eleştirel bir çerçevede değerlendirecektir. 
Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma ve öğrenci sunumu
Değerlendirme Yöntemi:  ödev, rapor ve sunum (bir sunum (%25) bir rapor (%25) ve final ödevi (%50)
Önerilen Kaynaklar:
Aron, Raymond. (1986). Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayını.
Bottomore, Tom ve Robert Nisbet. (1990). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, İstanbul: Verso Yayınları.
Comte,  Auguste. (1967). ‘Pozitif Felsefe Dersleri’, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi,19-20: 213-258.
Durkheim, Emile. (2006). Toplumsal İşbölümü, İstanbul: Cem Yayınları.
Durkheim, Emile. (1995). Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları, İstanbul: Engin Yayınları.
Hughes, H. Stuart. (1985). Toplum ve Bilinç (Avrupa’da Toplumsal Düşüncenin Şekillenişi, 1890-1930), İstanbul: Metis Yayınları.
Marx, Karl. (1975). 1844 Felsefe Yazıları, İstanbul: Payel Yayınları.
Marx, Karl ve Friedrich Engels. (1976). Alman İdeolojisi (Feuerbach), İstanbul: Sol Yayınları.
Özlem, Doğan. (1990). Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, İstanbul: Ara Yayınları.
Weber, Max. (1997). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Ankara: Ayraç Yayınları. 
Weber, Max. (1986). Sosyoloji Yazıları, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.
Werner, Jung. (2001). Georg Simmel Yaşamı, Sosyolojisi, Felsefesi, İstanbul: Anahtar Kitaplar

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr