Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 614-Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Esra Burcu
Dersin İçeriği:
Bu derste sırasıyla;

  • pozitivistik görüş ile yorumlamacı görüşün genel nitelikleri karşılaştırılır
  • nitel araştırmanın önemi, nitel araştırmanın kuramsal temelleri, nitel araştırmanın temel özellikleri, nitel araştırma süreci, aşamaları, araştırmacının ve araştırılanların konumu, veri toplama ve veri analiz teknikleri
  • saha çalışması, odak grup, durum incelemesi, yaşam hikayesi, içerik analizi yöntemleri incelenir,
  • nitel araştırmanın avantaj ve dezavantajları tartışılır,
  • nitel yaklaşım çerçevesinde gerçekleştirilmiş örnek çalışmalar incelenir, uygulamalar yapılır.

Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci:
nitel araştırmanın önemini, kuramsal temellerini,
temel özelliklerini, araştırma sürecini, aşamalarını, araştırmacının ve araştırılanların konumunu, veri toplama/ veri değerlendirmede tekniklerini, nicel metodolojik yaklaşımda hakim olan pozitivistik görüş ile nitel metodolojik yaklaşımda hakim olan yorumlamacı görüşü karşılaştırabilecek, alan çalışması, odak grup, durum incelemesi, içerik analizi, yaşam hikayesi yöntemlerinin kullanım alanlarını öğrenecek ve nitel yaklaşımda projeler geliştirebilecektir.
Öğretme Yöntemi(leri) :Anlatım, tartışma, bireysel ya da grup çalışmaları, sunum.
Değerlendirme Yöntemi :1 Ara sınav (%25) ve proje hazırlama ve sunma (%25) ve final sınavı (%50)
Önerilen Kaynaklar:
Bernard, R., (2000), Social Research Method, Sage Pub. London
Gillham, B., (2000), Case Study Research Methods, Wellington House, London
Hollway, W. Ve T. Jefferson, Doing Qualitative Research Method, Sage Pub. New Delhi.
Morgan, L.D., (1997), Focus Groups and Qualitative Research, Sage Pub. New Delhi.
Neuman, L., (2003), Social Research Methods: Qualitative And
           Quantitative Approaches, Pearson Edu. Boston.
Punch, K.F. (1998), Introduction to Social Research, Sage Pub., London. Shostak, M.  (2003), Nisa, Şahin Kaya Matbaası: İstanbul
Tutty L.M, M. Rothery ve R.M. Grinnell, Qualitative Research for Social Workers, Allyn and bacon, Boston.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr