Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 612-Metodoloji II

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Esra Burcu
Dersin İçeriği:
Bir bilimsel araştırma yapmanın önemi vurgulanır, neden ihtiyaç duyulduğu aktarılır ve araştırma çeşitleri ayrıntılı bir biçimde incelenir. Araştırma yöntemlerinden nicel araştırma yöntemi, kavramları,
özellikleri, adımları çerçevesinde ele alınır, çeşitli araştırma raporları analiz
edilir ve  proje önerisi hazırlanır.
Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci
sosyolojide araştırma tasarımı ve projelendirme ile ilgili bilgiler
kazanabilecek ve nicel bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenecektir.
Öğretme Yöntemi(leri) :Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi :1 Ara sınav (%25) ve proje hazırlama ve sunma (%25) ve final sınavı (%50)
Önerilen Kaynaklar:
Day, Robert. (1996) Bir Bilimsel Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır, Ankara: Tübitak Yayınları
Kemerlioğlu  E., Kızılçelik  S., Gündüz M. (1997) Araştırma ve Yazım Teknikleri İzmir: Saray   Kitabevleri.
Seyidoğlu, Halil. (1987)  Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 3. B. Ankara: Olgaç Matbaası.
Bouma, G.  & Atkinson, G.B. J. (1995) A Handbook of Social Science Research.  A Comprehensive            and Practical Guide For Students, second edition,  England: Oxford University Press.
Kane, E.  (1985)Doing your own Research - how to do basic descriptive research in the social sciences and humanities. London & New York: Marion Boyars.
Punch, Keith. (2000) Developing Effective Research Proposals, London: Sage Publications.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr