Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 603-Sosyoloji Semineri I

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Yüksek lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Birinci yıl-Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 0
ECTS Kredisi: 2
Dersin Sorumlusu: Dr.  Nevin Güngör-Ergan
Dersin Amaçları: Öğrencilerin akademik rapor yazma ve sunma yeteneklerini geliştirmek
Dersin İçeriği: Araştırma ve inceleme rapor yazım süreci, metni örgütleme, bibliyografya düzenleme, konferans ve tebliğ sunumu
Öğretim Yöntemi: Anlatım, öğrenci sunumu, tartışma ve akran eleştirisi
Değerlendirme Yöntemi: Sunum ve yazılı raporların değerlendirilmesi
Önerilen Kaynaklar:
Seyidoğlu, Halil. (1987) Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı (3. baskı), Ankara: Olgaç Matbaası.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr