Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 438-İktisat Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Üçüncü yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada  3 saat kuramsal
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Serdar Sağlam
Dersin İçeriği: İktisat sosyolojisinin amacı ve konusu ve iktisadi düşüncenin doğuda ve batı ortaya çıkışı ve gelişmesi ile, eski Yunan, feodalizm ve sanayi toplumlarında iktisadi düşüncenin geçirdiği safhalar ve bu safhaları temsil eden akımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bunun yanında küreselleşme ve etkileri ile yoksulluk, kayıt dışı ekonomi, girişimcilik,  vs. gibi güncel konular  da ders kapsamında ele alınmaktadır.
Dersin Amaçları: Sadece teknik ve matematiksel bir bilim olmaktan öte iktisadın insanlık tarihi boyunca sosyal, kültürel ve fikirsel yapılarla ilişkisini ele almak bu dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu çerçevede iktisadın toplumların ve kültürlerin yapılarındaki rolü ve tersine, Toplumların ve kültürlerin iktisadi düşünce ve zihniyetler üzerindeki etkisine dikkat çekilmesi bu dersin amaçlarındandır.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma,
Değerlendirme Yöntemi:  Sınav, ödev, rapor, sunum vb ve her birinin toplam puana katkısı
Önerilen Kaynaklar:
Erkan, Hüsnü, (2000).  Ekonomi Sosyolojisi, Barış Yayınları.
Özgüven, Ali. (2001).İktisadi Düşünceler - Doktrinler ve Teoriler, Filiz Kitabevi.
Douglas, Mary. (1999)  Isherwood, Baron.Tüketimin Antropolojisi, Dost Kitabevi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr