Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 436-Göç Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: İkinci yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Nilüfer Özcan Demir
Dersin İçeriği: Ulusal ve uluslararası boyutlarda seyreden bireysel, grupsal ve kitlevi göç olaylarının sebeplerinin zamansal ve mekansal örüntülerinin, göçün, göçe katılan, göç veren ve alan, grup ve toplumların yapıları, aralarındaki siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkileri göçün belirleyicileri, makro-mikro yaklaşımlar, küreselleşme, göç ve yarattığı çelişkiler-sorunlar, yoksulluk ve yarattığı çelişkiler-sorunlar üzerine odaklanılmaktadır.
Dersin Amaçları: Öğrenci ders içinde göç modellerinin makro ve mikro perspektiflerinin ortaya konulması ile her bir modelin, kendi bakış açısıyla açıklamaya çalıştığı; endüstrileşme, küreselleşme, kır-kent dengesizliği, işgücünün yüksek düzeyde arzı, ücretlerdeki farklılık, göç veren yerin negatif  göç alan yerinde pozitif koşulları vb gibi göçün arka planındaki temel belirleyicileri anlar. Böylelikle öğrenci ,aslında temel olarak göç olgusunun,  farklı sosyal olaylara  ve onun belirleyicilerine olan etkisini tespit eder, görünenin arkasında yatan sosyal gerçekleri değerlendirir ve ifade eder.
Öğretim Yöntemi: İlk bölümü anlatım ikinci bölüm öğrencilerin konuyu araştırmaları ve araştırma ödevi hazırlamaları ve aktif katılımlı tartışmalı bir sunum
Değerlendirme Yöntemi:  Bir yazılı sınav ve bir ödev (%50) ve bir final (%50)
Önerilen Kaynaklar:
Jackson, J. A., (1969) Migration Cambridge U. P. London
Abadan-Unat, Nermin, (   )Migration and development : a study of the effects of international la Ajans-Turk Ankara
Thomas, Brinley, (1973) Migration and economic growth : a study of Great Britain and the Atlan Cambridge Univ. Cambridge
Abadan-Unat, Nermin, (2002 ) Bitmeyen Göç İstanbul Bilgi Ü.Yayını
Bozkurt Necati (2000) Denizi Kurutmak;Dünden Bugüne Zorunlu Göç  Belge Yay.İstanbul

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr