Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 401-Çağdaş Sosyoloji Teorileri II

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Düzeyi: Lisans

Dersin Yılı ve Dönemi: Dördüncü yıl, Güz

Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal, toplam 3 saat

Dersin Önkoşulu: Yok

Öğretim Dili: Türkçe

Dersin Kredisi: 3 0 3

ECTS Kredisi: 6

Dersin Sorumlusu: Dr. Nilüfer Özcan Demir

Dersin İçeriği: Bahar döneminde verilen SOS 304.Çağdaş sosyoloji teorileri I dersinin devamı olan bu derste de fonksiyonalist, çatışmacı ve sembolik etkileşimci kuramların temel yaklaşımları ve bu yaklaşımı temsil eden bir kuramcı çerçevesinde ele alınmaya devam edilmektedir. Her bir kuramcı, kuramın tartışıldığı derste kişi, toplum ve kuramın doğasına ilişkin temel varsayımları çerçevesinde oluşturduğu model bağlamında incelenmektedir.

Dersin Amaçları: Bahar ve güz dönemleri itibariyle verilen Çağdaş Sosyoloji Teorileri dersleri Sosyoloji lisans öğrencileri, çağdaş sosyoloji kuramlarını ve kuramların temsilcilerinin görüşleri üzerine öncelikle bilgi sahibi olur. Öğrenci ders süresince temel kuramların ve kuramcıların (Fonksiyonel, çatışmacı, sembolik etkileşimci) temel kavramları, içinde bulundukları tarihsel dönem paralelinde topluma ve bireye bakışlarını anlar.Her kuramın temsilcisinden hareketle kuramın tüm perspektiflerini anlayan  öğrenciler, bu perspektifleri karşılaştırmalı bir bakış açısıyla değerlendirir. Sonuçta öğrenciler, farklı kuramların kavramsal modellerinden hareketle toplumsal olana yönelik projeksiyon yapabilme becerisi kazanır.

Öğretim yöntemi: Anlatım ve tartışma

Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav;İki sınav (%50) ve bir final (%50)

Önerilen Kaynaklar:
M.Poloma (1993) Çağdaş Sosyoloji Kuramları (Çev.H.Erbaş) Ankara:Gündoğan Yay.
Wallace Ruth ve A.Wolf  (2004) Çağdaş Sosyoloji Kuramları (Çev:L.Elbruz ve R.Ayas), İzmir:Punto yayıncılık
Larson, Calvin J. (1977) Major themes in sociological theory  D. McKay New York Wallace, George Ritzer (1996) Modern Sociological Theory, Fourth Edt.,McGraw-Hill İnt. Edit. Part     II, 93-347
Shaun Best( 2003)  A beginners guide to Social Theory, Sage Pub. Part  1,2,3,

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr