Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 382-Suç Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Üçüncü yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal, toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Aslıhan Öğün Boyacıoğlu
Dersin İçeriği:
Klasik ve modern dönemde suça ilişkin olarak geliştirilen temel  teorik yaklaşımlar: klasik ekol, pozitivist ekol, biyolojik, fizyolojik ve psikolojik açıklamalar, sosyolojik yaklaşımlar.
yaş, cinsiyet, sosyal statü, gibi suçla ilişkili bazı değişkenler; kadın suçluluğu, çocuk suçluluğu
adam öldürme, mala karşı suçlar, uyuşturucu suçları gibi bazı özel suç türleri
Türkiye’de suçun dağılımı ve niteliği
Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci, suç olgusunun nedenlerine ve görünümlerine ilişkin eleştirel bir değerlendirme yapabilecek, herhangi bir eylemi suç olarak tanımlarken, içinde gerçekleştiği sosyal/kültürel çerçeveyi dikkate alarak değerlendirme yapabilecek,
suçla ilgili değişkenler çerçevesinde öğrendiği teorik bilgiler çerçevesinde analiz yapabilecektir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi:  Yazılı Sınav (iki ara sınav (% 50) ve bir final (% 50))
Önerilen Kaynaklar:
Dönmezer, Sulhi. (1984). Kriminoloji, İstanbul: Filiz Kitabevi.                                          
İçli, Tülin. (1998).  Kriminoloji, Ankara: Bizim Büro Basımevi.                                             
Sheley, Joseph H. (1991). Criminology, Belmont: Wadsworth Publishing.                               
Siegel, Larry J. (1989). Criminology, St. Paul: West Publishing.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr