Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 371-Siyaset Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Üçüncü yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada  3 saat kuramsal
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 303
Dersin ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Serdar Sağlam
Dersin İçeriği: Siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisinin doğuşu ve günümüze kadar gelen düşünürlerin yaklaşımları. Ayrıca devlet, iktidar, elitler, kamuoyu, siyasi partiler ve baskı grupları kavramlarının günümüz dünyası ve ülkemiz bazında yansımaları incelenmektedir.
Dersin Amaçları: Siyaset bilimine ilişkin temel kavramlardan yola çıkarak dünyada ve ülkemizdeki sosyo- kültürel ve yapısal değişimleri bu kavramlar çerçevesinde ele almak amaçlanmaktadır.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma,
Değerlendirme Yöntemi:  Sınav, ödev,
Önerilen Kaynaklar:
Duverger, Maurice, (2004), Siyaset Sosyolojisi – Siyaset Biliminin Öğeleri, İstanbul: Varlık Yayınları, 7. baskı.
Duverger, Maurice; Siyaset Sosyolojisi, Bilgi Yayınları, 1996.
Türköne, Mümtaz’er (ed.); Siyaset, Lotus, 2003.
Duverger, Maurice; Siyasi Partiler, Bilgi Yayınları, 1974.
Lipset, S. M , Siyasal İnsan, Teori Yayınları, 1986.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr