Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 355-Sosyal Tabakalaşma

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Üçüncü yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 6
Dersin Sorumlusu: Dr. Serdar Sağlam
Dersin İçeriği: Toplumsal Tabakalaşma kavramı ve tabakalaşma tarzları. Platondan başlayarak günümüze kadar gerek Batı ve gerekse doğu dünyasında tabakalaşma ile ilişkilendirilebilecek olan düşünceler, akımlar ve düşünürlerin yaklaşımları ele alınmaktadır.
Dersin Amaçları: Tarih boyunca bütün toplumlarda görülen tabakalaşma olgusunun nüfus coğrafya, din ve inanç sistemleri, üretim tarzları ile etkileşimleri ve tabakalaşmanın ve ona bağlı dünya görüşlerinde ve fikir sistemlerindeki dinamik yapının dünya ölçeğinde ve ülkemiz özelindeki yansımalarına dikkat çekmek amaçlanmaktadır.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma,
Değerlendirme Yöntemi:  Sınav, ödev, rapor, sunum vb ve her birinin toplam puana katkısı
Önerilen Kaynaklar:
Kemerlioğlu, Eyüp (2001) Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik, İzmir: Saray          Kitabevleri,
Bottomore B. T. (1990).   Seçkinler ve Toplum, Gündoğan Yayınları.
Turhan, Mehmet. (1991) Siyasal Elitler, Gündoğan Yayınları.
Turner, Bryan. (1997).Eşitlik, Dost Kitabevi.
Turner , Bryan. (2000). Statü, Doruk Yayınları,
Scase, Richard. (1992).Sınıf, Rastlantı Yayınları,

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr