Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 322-Proje Hazırlığı

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Üçüncü yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 2 saat ders, 4 saat kütüphane/literatür araştırması
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 2 4 4
ECTS Kredisi: 6
Dersin Sorumlusu: Bütün öğretim üyeleri
Dersin İçeriği: Öğrenci, kendisiyle çalışmayı tercih ettiği bir danışmanın gözetimi altında (i) önceki kuramsal okumalarından veya akademik-entelektüel ilgilerinden ya da güncel öneme sahip konular, toplumsal sorunlar veya gelişmelerden hareketle bir araştırma konusu belirler (ii) bu konuda yapılacak bir araştırmanın kuramsal/ampirik bilginin geliştirilmesi, sorunların veya konuların anlaşılması veya toplumsal politikaların oluşturulması bakımından nasıl bir işlevi olabileceğini (amaç ve önemini) belirler, (iii) konu hakkında yapılmış daha önceki çalışmalar ve/veya mevcut belgeler, raporlar, veriler vb’nin bir ön incelemesini yaparak araştırmasının odağını, araştırmak istediği konu ya da konuların tam olarak neler olduklarını ve bunların hangi yönlerini araştıracağını, araştırmasını türünü (ampirik, uygulamalı, belgesel, inceleme, karşılaştırma vb) ve buna göre izleyeceği araştırma stratejisini, tekniklerini ve veri toplama araçlarını belirler, (iv) eğer gerekli ise, ilk okumalarını genişleterek daha ayrıntılı bir bibliyografya hazırlar, okumaları sonucu edindiği bilgi ve anlayışını düzenli olarak danışmanı ile paylaşır ve tartışır, (v) araştırması için öngörmüş ise, mülakat cetveli veya soru kağıdını (anket) hazırlar ve (vi) dönem boyunca yaptıklarını, bibliyografyası ile birlikte, bir araştırma projesi halinde yazılı olarak sunar.
Dersin Amaçları: Bir danışmanın gözetimi altında ve kendi akademik/entelektüel ilgileri dahilinde seçtiği bir konuda öğrenci bir araştırma projesini bütün yönleri ile tasarlama ve geliştirme bilgi ve becerilerini geliştirir ve bunları somut eylem ve ürünlerle ifade eder.
Öğretim Yöntemi: Öğrenci, haftalık çalışmasını yazılı veya sözlü olarak danışmanına rapor eder, çalışmasının ilerleme sürecini danışmanı ile tartışır ve önerilerini alır.
Değerlendirme Yöntemi: Danışman tarafında başka şekilde belirlenmediği takdirde: (i) konunun özgünlüğü, literatür incelemesi ve bibliyografya oluşturma (% 20), (ii) araştırmanın amaç, önem ve yönteminin belirlenmesi ve ifadesi (% 20), (iii) veri toplama araçlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi (% 20), (iv) öz-disiplin, verimlilik ve bağımsız çalışma becerileri (% 20),  (v) raporlama ve ifade becerileri (% 20)
Önerilen Kaynaklar:
Araştırma konusuna bağlı olarak danışman tarafından önerilecek kaynaklar ve öğrencini kendisinin oluşturduğu bibliyografya.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr