Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 308-Sosyal Bilimlerde İstatistik Metotları II

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Üçüncü yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal, toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 6
Dersin Sorumlusu: Dr. Ayça Gelgeç Bakacak
Dersin İçeriği:

  • Biseriyal ve nokta biseriyal korelasyon
  • Regresyon, z ve t puanları, normal dağılım
  • Hipotez testi, kestirim, ki-kare, varyans analizi

Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci, istatistiksel analiz ve yorum için gerekli istatistiksel süreç ve teknikleri öğrenecek, farklı korelatif ilişki arama tekniklerini uygulayacak, istatistiksel karar alma sürecini uygulayacak, istatistiksel kestirimi kullanarak parametreye ilişkin tahminlerde bulunacaktır.
Öğretim Yöntemi: Anlatım
Değerlendirme Yöntemi:  Yazılı Sınav (iki ara sınav (% 50) ve bir final (% 50))
Önerilen Kaynaklar:
İçli, Tülin. (1987).  Sosyal Bilimlerde İstatistik, Ankara: H.Ü. Fen Fakültesi Basımevi.                                              Arıcı, Hüsnü. (1981). İstatistik Yöntemler ve Uygulamalar, Ankara: Meteksan.                               

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr