Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 306-Survey İnceleme ve Uygulamaları

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Üçüncü yıl, Bahar
Dersin Süresi:1 Yarıyıl, 3 kuramsal, haftada toplam 3 saat
Dersin Ön koşulu: SOS 305 Araştırma Metot ve Teknikleri I dersini almış ve başarmış olmak
Öğretim Dili:  Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi:7
Dersin Sorumlusu: Dr. Esra Burcu
Dersin İçeriği:
nicel araştırma yöntemi ile ilgili teorik bilgileri hatırlamak,
nicel araştırmasına ilişkin serbest okumalar yapmak,
bir araştırma sahası belirlemek,
seçilen örnek sahaya gidilmesi,
araştırma projesinin hazırlanması,
araştırma projesinin sonuçlanması ve sunulması,
araştırma projesinin tartışılması ve sınıf içi değerlendirilmesi.  
Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci
survey yönteminin uygulanabileceği bir araştırma projesini geliştirebilecek, proje hazırlamada ve uygulamada karşılaşılan problemler ve çözüm
yollarını tartışabilecek, araştırma raporu yazabilecek ve bu yöntemi uygulamanın sahadaki avantaj ve dezavantajlarını kavrayabilecektir.
Öğretme Yöntemi(leri) :Anlatım, tartışma, bireysel ya da grup çalışmaları, poster veya power point sunum
Değerlendirme Yöntemi :Bir Ara sınav (%25) ve proje hazırlama ve sunma (%25) ve final sınavı (%50)
Önerilen Kaynaklar:
Baş, Türker ( 2001). Anket, Ankara: Seçkin Yayınevi.
Seyidoğlu,Halil. (1987)  Bilimsel Araştırma ve Yazma El  Kitabı, 3.B.  Ankara: Olgaç Matbaası.
Bell, Judith ( 1989). Doing Your Research Project, England: Open   University Press.
McNeill, Patrick. (1990) Research Methods, London: Routledge.
Vaus, D.A. (1990) Surveys in Social Research, 2nd edition, London:   Unwin Hyman

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr