Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 305-Araştırma Metot ve Teknikleri I

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Üçüncü yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 8
Dersin Sorumlusu: Dr. Birsen Şahin
Dersin İçeriği: Nicel araştırma yönteminin kavramları, özellikleri, tarihçesi, kullanım alanları, nitel yöntem ile karşılaştırılması, adımları verilir, yöntemin kullanıldığı yayınlanmış araştırmalardan örnekler tartışılır ve nicel araştırma yöntemini uygulayabilecek bir araştırma taslağı hazırlanır.
Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci,
nicel araştırma yönteminin kavramsal çerçevesini, özelliklerini, yöntemin uygulanma sürecini öğrenecek ve uygulayabilecektir.
Öğretme Yöntemi(leri) :Anlatım, tartışma, bireysel ya da grup çalışmaları ve sunum
Değerlendirme Yöntemi :1 Ara sınav (%25 ) ve proje hazırlama ve sunma (%25) ve final sınavı (%50)
Önerilen Kaynaklar:
Cole, S. (1999), Sosyolojik Düşünme Yöntemi, Ankara: Vadi Yay. (çev. Bekir Demirkol).
Güven, S.(1991) Toplumbilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları
Punch, K. F. (1998), Introduction to Social Research: Quantitative&Qualitative        Approaches, London: Sage Publications
Punch, K.F. (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal   Kitabevi, (Çev.D.Bayrak, H.B.Aslan, Z.Akyüz)
Vaus, D.A. (1990) Surveys in Social Research, 2nd edition, London: Unwin Hyman.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr