Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 227-Çevre Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: İkinci yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Nilüfer Özcan Demir
Dersin İçeriği: Ders iki ana bölüme ayrılmaktadır. İlk bölümde çevre üzerine geliştirilen yaklaşımların temel özellikleri, ilkeleri, birey-doğa-toplum etkileşimine yönelik bakış açıları incelenmektedir. Dersin ikinci bölümünde ise  ilk bölüm paralelinde oluşturulan temeller çerçevesinde, öğrencilerden temel bir çevre problemine odaklı bir araştırma yapmaları ve sunumunu gerçekleştirmeleri istenmektedir
Dersin Amaçları: Çevre sosyolojisi dersini alan öğrenciler, öncelikle bilimsel olarak çevre üzerine geliştirilen bakış açılarını (mekanist ve ekolojik görüşlerin) temellerini anlar. Bu çerçevede ekoloji, şehir-insan ekolojisi,çevre politikaları gibi çevre sosyolojisinin temel kavramlarının da paralelinde birey-çevre arasındaki karşılıklı etkileşimi anlayarak değerlendirir ve toplumsal olaylara çevre bilim çerçevesinde nasıl yaklaşılabileceğini anlayarak ifade edebilme becerisini kazanır.
Öğretim Yöntemi: İlk bölümü anlatım, ikinci bölüm öğrencilerin konuyu araştırmaları ve araştırma ödevi hazırlamaları ve aktif katılımlı, tartışmalı bir sunum
Değerlendirme Yöntemi:  Bir yazılı sınav ve bir ödev (%50) ve bir final (%50)
Tavsiye Edilen Okuma Listesi:
Berkes Fikret,M. Kışlalıoğlu, (1995) Çevre ve Ekoloji İstanbul: Remzi Kitabevi
Brisk M. (2000) Çevre Dostu 1001 Proje  İstanbul Beyaz Yayınları
Zihnioğlu A. (1998) Bir Yeşilin Peşinde Ankara Tübitak Yay.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr