Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 220-Aile Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi:  İkinci yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal, toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Gülay Arıkan
Dersin İçeriği: Derste aile ve aile tiplerinin oluşması, sanayileşmeyle birlikte ailenin yapısında meydana gelen değişmeler, aile içi ilişkiler (aile içi otorite ve güç ilişkileri, aile içi ilişkilerde yatay ve dikey iletişim), toplumsal cinsiyet ve farklı toplumlarda çocuğun değeri, v.b. konular ele alınacaktır.
Dersin Amacı: Dersi alan öğrenciler;
-    Aile ve aile tiplerinin oluşmasını açıklayabilecek, 
Aile çalışmalarına ilişkin kuramsal yaklaşımları karşılaştırmalı olarak değerlendirebilecek,
Türk ve Batı Avrupa toplumlarındaki aile yapılarını karşılaştırmalı olarak yorumlayabilecek,
sanayileşmeyle aile kurumunda meydana gelen değişmeleri; kadının çalışma hayatına katılması ile birlikte kadının evdeki işbölümünde değişme olup olmadığını açıklayabilecektir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, öğrencilerin konuyu araştırmaları, araştırma ödevi hazırlamaları ve aktif katılımlı, tartışmalı bir sunum.
Değerlendirme Yöntemi: İki ara sınav (%50) ve final sınavı (%50)
Önerilen Kaynaklar:
İmamoğlu, Olcay. (1993) “Değişen Dünyada Değişen Aile İçi Roller”, Kadın Araştırmaları Dergisi,     Sayı:1, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.
Sayın, Önal. (1990) Aile Sosyolojisi: Ailenin Toplumdaki Yeri, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları. 
Kandiyoti, Deniz. (1984) “Aile Yapısında Değişme ve Süreklilik: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”,   Türkiye’de Ailenin Değişimi Toplumbilimsel İncelemeler, Ankara: Türk Sosyal Bilimler       Derneği
Timur, S. (1972) Türkiye’de Aile Yapısı, Ankara: H.Ü. Yayınları.
Allan, Graham. (1999) The Sociology of The Family: A Reader, Oxford: Blackwell.
Collins, Randal. (1991) Sociology of Marriage and Family: Gender, Love and Property, Chicago:                    Nelson Hall.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr