Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 152-Küçük Gruplar Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi:  Birinci yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal, toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu:  Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi:5
Dersin Sorumlusu: Dr. Gülay Arıkan
Dersin İçeriği: Grup bütünlüğü ve grupların sınıflandırılması, küçük grubun bireye olan etkisi, grup yapısı ve süreci, liderliğin kavramlaştırılması, sosyal davranışı açıklamada küçük grupların sosyolojik ve sosyal psikolojik incelenme nedenleri gibi küçük gruplarla ilgili temel kavramlar ele alınmaktadır. Ayrıca öğrencilere küçük gruplarla ilgili araştırmalarda kullanılan yöntem ve araştırma teknikleri, küçük grup kuramlarının incelenmesi hakkında bilgi verilerek, küçük grup araştırmalarından bazı örnekler verilmektedir.
Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrenci;
Küçük gruplarda arkadaşlık, takım ruhu, grup iklimi, birliktelik, birlik duygusu, bizlik duygusu, grup olma duygusu ve ait olma duygusu gibi kavramları açıklayabilecek;
Aynı zamanda liderlik türleri, normların oluşması ve normların yapısal özellikleri ile kalıp-yargılardaki değişmeleri ayırt ederek yorumlayabilecektir.
Öğrenciler, günlük yaşamlarında karşılaştıkları küçük gruplarla etkileşimlerinde derste öğrendikleri bilgileri uygulayabileceklerdir.
Öğretim Yöntemi:  Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 2 ara sınav (%50) ve final sınavı (%50) 
Önerilen Kaynaklar:
Hortaçsu, Nuran. (1998) Grup İçi ve Gruplar Arası Süreçler, Ankara: İmge Kitabevi.
Hagg, Michael. (1997) Sosyal Psikolojik Açıdan Grupta Bütünleşme, (çev. Aliye Mavili Aktaş), Ankara: Sistem Yayıncılık. 
Külebi Ahmet. (1986)  Grup Dinamiğinde İnsan Davranışı, Sosyal Psikolojide Kuram, Yöntem ve Uygulama, Ankara: Bilim Yayınları.
Sakallı, Nuray (2001). Sosyal Etkiler, Ankara: İmge Kitabevi.
King, Charles. (1998) The Sociology of Small Groups: A Handbook of Theory and Experiment, Ann Arbor.
Beebe, Steven. (1997) Communication in Small Groups: Principles and Practies, New York:  Longman.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr