Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 115-Bilgiye Erişim ve Metin İşlemciler

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Birinci yil, Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 2 saat kuramsal, - 4 saat uygulamalı, toplam 6 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi:  2 4 4
Dersin ECTS Kredisi: 6
Dersin Sorumlusu: Dr. Birsen Sahin
Dersin İçeriği: Bilgisayarın başlıca bileşenleri ve bu bileşenlerin fonksiyonları, elektronik posta kurulumu ve kullanılışı (Outlook Express ya da İnternet tarayıcılarında), kelime işlemciler (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel) ve bilgisayar destekli bilimsel rapor hazırlanması, kütüphane veri tabanlarında bilgi taraması yapılışı, arama motorlarının kullanılışı konularında temel bilgileri vermek ve öğrencilere uygulatmak.
Dersin Amaçları:  Bu dersin sonunda öğrenciler temel düzeyde sosyal araştırma verilerini kodlayıp bir paket program yardımıyla analizini yapma becerisi kazanırlar.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma ve sunum.
Değerlendirme Yöntemi:  Iki ara sinav (25 puan) final sınavı (50 puan),  öğrenci sunumu (25 puan)
Önerilen Kaynaklar:
Carol Baroudi, John R. Levine, Margaret Levine Young. Amatörler İçin İnternet, İstanbul: Dünya Yayıncılık,
Yanık, Memik. (1997). Microsoft Word 97: Başlangıç-Orta ve İleri Düzey, İstanbul: Beta Yayıncılık,
Türkoğulları, Ümit (Ed), (2001). Adım Adım Microsoft Internet Explorer 5, (Çev. Ebru Yazıcı), Microsoft Corporation,  Ankara: Arkadaş Yayınları.
Sökmen, Alev, Gündüz, Oya.(2005). Bilgisayar Kullanımı, Windows ve Ofis Programları, Ankara: Detay Yayıncılık.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr