Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS102-Sosyolojiye Giriş II

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Birinci yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 6
Dersin Sorumlusu: Dr. Vildan Akan
Dersin İçeriği: Tarihsel, ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı konusunun belirlenmesi, sosyolojinin sosyal bilimler içindeki yeri; sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi; kişilerarası ilişkiler, toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar; sosyal sistem; sosyal yapı; sosyal rol; sosyal statü; sosyal organizasyon; sosyal kurum; sosyal tabakalaşma; sosyal değişme; sosyal çözülme; sosyal bütünleşme; kültür, değer, norm, sosyalizasyon ve kişilik.
Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenciler sosyolojik düşünme yeteneği ile kendi kültürümüz dışındaki kültürel çeşitliliğin farkına varacaklardır. Sosyal yapının derinlemesine analizini yapabilecek ve sosyal kurumların işleyişi konusunda değerlendirme yapabileceklerdir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav [iki ara sınav (%60) ve bir final (%40)]
Tavsiye Edilen Okuma Listesi:
Durkheim, Emile (1985) Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları, (çev: Cemal Akal), İstanbul: Bilim/Felsefe/Sanat Yayınları
Giddens, A. (1998) Sociology, U.K: Oxford University Press.
Platon, (1971) Devlet, (çev: S. Eyüboğlu ve M. A. Cimcoz) İstanbul: Remzi Kitabevi
Rousseau, J. J. (1990) İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, (çev: R.N. İleri), İstanbul: Say Yayınları.
Sezal İhsan. (ed.). (2003) Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı Kitabevi

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr